Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Mức độ dịch vụ

Danh sách thủ tục hành chính (5441)

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
61 6
(Mức độ 2)
Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện<=2000kVa UBND Huyện/TP Điện
62 6
(Mức độ 2)
Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện<=2000kVa UBND Huyện/TP Điện
63 1.002801.000.00.00.H62
(DVC Một phần)
Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Sở Giao thông vận tải Đường bộ
64 1.001521
(Mức độ 2)
Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
65 3.000002_4
(DVC Toàn trình)
Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện > 2000 kVA Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Dịch vụ cung cấp điện mới
66 1.002796.000.00.00.H62
(DVC Một phần)
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Sở Giao thông vận tải Đường bộ
67 1.001656
(Mức độ 2)
Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
68 3.000001_4
(DVC Toàn trình)
Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện cho mục đích sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực thành phố, thị xã, thị trấn Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Dịch vụ cung cấp điện mới
69 1.002793.000.00.00.H62
(DVC Một phần)
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Sở Giao thông vận tải Đường bộ
70 1.002759
(Mức độ 2)
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế) Bảo hiểm Xã hội tỉnh Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
71 3.000001_5
(DVC Toàn trình)
Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện cho mục đích ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực thành phố, thị xã, thị trấn Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Dịch vụ cung cấp điện mới
72 1.007282
(DVC Một phần)
Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Công Thương Công nghiệp địa phương
73 SOCT.01
(DVC Một phần)
Thành lập cụm công nghiệp Sở Công Thương Công nghiệp địa phương
74 SOCT.02
(DVC Một phần)
Mở rộng cụm công nghiệp Sở Công Thương Công nghiệp địa phương
75 2.000662.000.00.00.H62
(DVC Một phần)
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Sở Công Thương Thương mại quốc tế