Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Bảo hiểm Xã hội tỉnh
  • Điện thoại: 02113616618
  • Email: bhxh@vinhphuc.gov.vn
  • Địa chỉ cơ quan: Số 8 Phạm Văn Đồng - Tích Sơn - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Logo Công an tỉnh
Công an tỉnh
  • Điện thoại: 0211.6253462
  • Email: sopccc@vinhphuc.gov.vn
  • Địa chỉ cơ quan: Tôn Đức Thắng - Thanh Trù - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.
Logo Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
  • Điện thoại: 02113600600
  • Địa chỉ cơ quan: Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc