STT Mã số hồ sơ Mã cơ quan tài chính Tên đơn vị dự án Loại hồ sơ Người đăng ký Ngày đăng ký Người tạo Ngày tạo Ngày trả Người cấp mã Trạng thái Hình thức tiếp nhận
1 501714645 1226 Cải tạo, nâng cấp Trường mầm non Thanh Vân (cơ sở 1), huyện Tam Dương Hồ sơ dùng cho dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện đầu tư 0982284825
Email: ngocthaopham1988@gmail.com
SĐT: 0982284825
16/04/2024 stc 16/04/2024 18/04/2024 Hà Minh Quân Trạng thái Đã phê duyệt Trực tuyến
2 501714766 1226 Đường từ QL2C - ĐT.309 xã Hướng Đạo (Đoạn từ QL2C - ĐH.25 đi thôn Bảo Chúc, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương) Hồ sơ dùng cho dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện đầu tư 0982284825
Email: ngocthaopham1988@gmail.com
SĐT: 0982284825
16/04/2024 stc 16/04/2024 18/04/2024 Hà Minh Quân Trạng thái Đã phê duyệt Trực tuyến
3 501715629 1226 Mua sắm hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu phường Hội Hợp Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Hồ sơ dùng cho dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện đầu tư admin_STCVPH
Email: stcvinhphuc@mof.gov.vn
SĐT: 0945110878
16/04/2024 stc 16/04/2024 18/04/2024 Nguyễn Thị Ngọc Mai Trạng thái Đã phê duyệt Trực tuyến
4 501715631 1226 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hồ sơ dùng cho dự án/đơn vị đăng ký thay đổi thông tin 2500236825
Email: hoa.cttgtdt@gmail.com
SĐT: 0814666568
16/04/2024 NQQUYNH 16/04/2024 18/04/2024 NQQUYNH Trạng thái chờ tiếp nhận Trực tuyến
5 501715638 1226 Cải tạo, nâng cấp Hồ Hương Ngọc (giai đoạn 2), xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên; Hạng mục: Kè đá, đường giao thông, nạo vét thủy lực Hồ sơ dùng cho dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện đầu tư admin_STCVPH
Email: stcvinhphuc@mof.gov.vn
SĐT: 0945110878
16/04/2024 stc 16/04/2024 18/04/2024 Nguyễn Thị Ngọc Mai Trạng thái Đã phê duyệt Trực tuyến