STT Mã số biên nhận Loại đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã CQ cấp Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng
1 Thông báo của cơ quan thuế 0017412965 2500599699 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN THỤ NHÂN 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
2 Thông báo của cơ quan thuế 0010408431 2500512306 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THÁI 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
3 Thông báo của cơ quan thuế 0009034846 2500494625 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VĂN KHÊ 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
4 Thông báo của cơ quan thuế 0000814199 2500212750 CÔNG TY TNHH QUANG VĨNH - VĨNH PHÚC 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
5 Thông báo của cơ quan thuế 0011785506 2500544932 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN HẢI 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
6 Thông báo của cơ quan thuế 0015397233 2500579653 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀI VIỆT 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
7 Thông báo của cơ quan thuế 0017044184 2500594570 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TÍN 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
8 Thông báo của cơ quan thuế 0017784331 2500602648 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HẢI LONG VĨNH PHÚC 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
9 Thông báo của cơ quan thuế 0014337334 2500569366 CÔNG TY TNHH XD&TM THUẬN HẢI 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
10 Thông báo của cơ quan thuế 0007676654 2500450730 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HÀ 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
11 Thông báo của cơ quan thuế 0000796662 2500234024 Doanh nghiệp tư nhân Tâm Đức 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
12 Thông báo của cơ quan thuế 0017146602 2500596680 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KINH THẦY 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
13 Thông báo của cơ quan thuế 0016172634 2500587069 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÝ NGUYỄN 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
14 Thông báo của cơ quan thuế 0012005466 2500547309 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ HƯNG THÀNH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
15 Thông báo của cơ quan thuế 0015463600 2500580289 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUÂN THU 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
16 Thông báo của cơ quan thuế 0008353077 2500478775 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VĨNH THÁI 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
17 Thông báo của cơ quan thuế 0008138060 2500473752 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO QUỲNH THƠM 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
18 Thông báo của cơ quan thuế 0006823386 2500428478 CÔNG TY TNHH HẰNG DƯƠNG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
19 Thông báo của cơ quan thuế 0008247757 2500476506 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƯỜNG ANH THỊNH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
20 Thông báo của cơ quan thuế 0019082946 2500619095 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH PHÚ CƯỜNG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
21 Thông báo của cơ quan thuế 0014548580 2500571189 CÔNG TY TNHH T&T THÁI DƯƠNG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
22 Thông báo của cơ quan thuế 0018682494 2500615252 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ TƯ NHÂN VIỆT NHẬT 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
23 Thông báo của cơ quan thuế 0015135360 2500576980 CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐỨC TÍN 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
24 Thông báo của cơ quan thuế 0000821438 2500375466 Công ty TNHH XÂY DỰNG CẦU THUẬN 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
25 Thông báo của cơ quan thuế 0018498162 2500612886 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IPASS 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
26 Thông báo của cơ quan thuế 0000794791 2500276546 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC LONG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
27 Thông báo của cơ quan thuế 0016511420 2500590304 CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG TRƯỜNG THỊNH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
28 Thông báo của cơ quan thuế 0019336638 2500622549 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JOB WORLD 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
29 Thông báo của cơ quan thuế 0018419831 2500611018 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T - QUEEN 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
30 Thông báo của cơ quan thuế 0012182015 2500548599 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỌNG VĨNH PHÚC 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
31 Thông báo của cơ quan thuế 0017608568 2500601394 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG LUCKY ONE 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
32 Thông báo của cơ quan thuế 0017094955 2500595824 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH PHÚC QUANG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
33 Thông báo của cơ quan thuế 0018849305 2500617203 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI BERLINCO 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
34 Thông báo của cơ quan thuế 0000820261 2500289295 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ MINH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
35 Thông báo của cơ quan thuế 0012749619 2500551721 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH PHONG LINH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
36 Thông báo của cơ quan thuế 0015092637 2500576677 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ SẢN XUẤT PHÂN BÓN NAM THÀNH VĨNH PHÚC 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
37 Thông báo của cơ quan thuế 0000829366 2500401363 CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC LONG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
38 Thông báo của cơ quan thuế 0018819945 2500616898 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN AGA 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
39 Thông báo của cơ quan thuế 0017230956 2500597606 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MỚI TKC 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
40 Thông báo của cơ quan thuế 0018675889 2500615245 CÔNG TY TNHH IN THÊU BÌNH MINH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
41 Thông báo của cơ quan thuế 0017617427 2500601517 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NHẬP KHẨU HOÀNG LONG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
42 Thông báo của cơ quan thuế 0000794716 2500313445 Doanh nghiệp tư nhân Quang Minh 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
43 Thông báo của cơ quan thuế 0019302040 2500622274 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H PLUS 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
44 Thông báo của cơ quan thuế 0007969023 2500468199 CÔNG TY TNHH THĂNG LONG VĨNH PHÚC 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
45 Thông báo của cơ quan thuế 0016849294 2500592894 CÔNG TY TNHH BÌNH NGUYÊN - VIỆT NAM 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
46 Thông báo của cơ quan thuế 0016538744 2500590569 CÔNG TY TNHH MẪN HỒNG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
47 Thông báo của cơ quan thuế 0013565899 2500562748 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HOÀNG NGÂN 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
48 Thông báo của cơ quan thuế 0000823945 2500296711 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
49 000.00.05.H62-230323-0002 Thay đổi nội dung ĐKDN 0020238925 2500630941 CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIANG 143 23/03/2023 28/03/2023 Đã tiếp nhận
50 Thông báo của cơ quan thuế 0008732213 2500490109 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN PHÁT VĨNH PHÚC 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
51 000.00.05.H62-230323-0004 Thay đổi nội dung ĐKDN 0017964712 2500604035 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN H PHÁT 143 23/03/2023 28/03/2023 Đã tiếp nhận
52 000.00.05.H62-230323-0003 Thông báo thay đổi 0017740393 2500602327 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BAO BÌ CỬU LONG 143 23/03/2023 28/03/2023 Đã tiếp nhận
53 Thông báo của cơ quan thuế 0017469665 2500600094 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI PRO TECH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
54 Thông báo của cơ quan thuế 0019080420 2500619063 CÔNG TY TNHH MTV CS MINH PHÁT 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
55 Thông báo của cơ quan thuế 0014328432 2500569246 CÔNG TY TNHH NHB 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
56 Thông báo của cơ quan thuế 0006641636 2500424811 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI SỐ NHẤT HƯNG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
57 Thông báo của cơ quan thuế 0014961534 2500574870 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUY BẢO 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
58 Thông báo của cơ quan thuế 0014525114 2500570876 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ VENUS 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
59 Thông báo của cơ quan thuế 0012632479 2500550982 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LAM SƠN 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
60 Thông báo của cơ quan thuế 0007776055 2500454358 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ AN NINH - PCCC VĨNH PHÚC 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
61 Thông báo của cơ quan thuế 0015190361 2500577416 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FIVE FINGERS 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
62 000.00.05.H62-230323-0009 Thay đổi nội dung ĐKDN 0007166273 2500437169 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MHV 143 23/03/2023 28/03/2023 Đã tiếp nhận
63 000.00.05.H62-230323-0007 Thay đổi nội dung ĐKDN 0000808075 2500374222 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÊ LINH 143 23/03/2023 28/03/2023 Đã tiếp nhận
64 Thông báo của cơ quan thuế 0016942758 2500593672 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI NAM HP 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
65 Thông báo của cơ quan thuế 0000818380 2500207479 CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
66 Thông báo của cơ quan thuế 0000802913 2500244230 CÔNG TY CỔ PHẦN THUÝ LINH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
67 Thông báo của cơ quan thuế 0015001291 2500575296 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HT 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
68 Thông báo của cơ quan thuế 0019346048 2500622637 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VĨNH PHÚC NEWS 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
69 Thông báo của cơ quan thuế 0000809187 2500220832 CÔNG TY TNHH SƠN THỊNH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
70 Thông báo của cơ quan thuế 0000811904 2500206845 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẮC THĂNG LONG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
71 Thông báo của cơ quan thuế 0018342995 2500610173 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TƯỜNG GIANG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
72 Thông báo của cơ quan thuế 0019429997 2500623581 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH PTP 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
73 Thông báo của cơ quan thuế 0000794112 2500269940 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
74 Thông báo của cơ quan thuế 0006658946 2500425149 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHÁNH MINH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
75 Thông báo của cơ quan thuế 0000794864 2500277444 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THĂNG LONG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
76 Thông báo của cơ quan thuế 0014750541 2500572979 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIVO VĨNH PHÚC 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
77 Thông báo của cơ quan thuế 0016163902 2500587012 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VẠN LỢI 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
78 Thông báo của cơ quan thuế 0019909360 2500627307 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUANG HUY 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
79 Thông báo của cơ quan thuế 0014583386 2500571372 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUMLOVE 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
80 000.00.05.H62-230323-0008 Thay đổi nội dung ĐKDN 0022271105 2500648353 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DKT 143 23/03/2023 28/03/2023 Đã tiếp nhận
81 Thông báo của cơ quan thuế 0019320014 2500622355 CÔNG TY CỔ PHẦN KAMI GROUP 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
82 Thông báo của cơ quan thuế 0017559427 2500600986 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN HOPE 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
83 Thông báo của cơ quan thuế 0019495892 2500624200 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN B&G 68 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
84 Thông báo của cơ quan thuế 0008773122 2500490878 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO THẮNG VĨNH PHÚC 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
85 Thông báo của cơ quan thuế 0000818755 2500404572 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.T 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
86 Thông báo của cơ quan thuế 0017507583 2500600369 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH TRANG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
87 Thông báo của cơ quan thuế 0016576859 2500590907 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG TÂN TRƯỜNG HẢI 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
88 Thông báo của cơ quan thuế 0017485423 2500600224 CÔNG TY TNHH HUY HIỆP VP 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
89 Thông báo của cơ quan thuế 0015024453 2500575514 CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÚC HƯNG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
90 Thông báo của cơ quan thuế 0014985883 2500575024 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ VĨNH PHÚC 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
91 Thông báo của cơ quan thuế 0008069190 2500471561 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG HẢO 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
92 Thông báo của cơ quan thuế 0000803936 2500271259 Công ty TNHH NHÂN PHÚC 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
93 Thông báo của cơ quan thuế 0012977263 2500553493 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÙNG DŨNG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
94 000.00.05.H62-230323-0001 Đăng ký mới CÔNG TY TNHH E.SCHOOL 143 23/03/2023 28/03/2023 Đã tiếp nhận
95 Thông báo của cơ quan thuế 0014747044 2500572880 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THỜI ĐẠI 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
96 Thông báo của cơ quan thuế 0018976862 2500618013 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÙNG ANH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
97 Thông báo của cơ quan thuế 0008150672 2500473992 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THẮNG NINH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
98 Thông báo của cơ quan thuế 0017099132 2500595937 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMART VIỆT NAM 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
99 Thông báo của cơ quan thuế 0019688089 2500625469 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TSG 889 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
100 Thông báo của cơ quan thuế 0000803049 2500253394 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TÂN 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
101 Thông báo của cơ quan thuế 0007268602 2500438853 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG MINH TRANG 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
102 Thông báo của cơ quan thuế 0009790179 2500504834 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ANH VŨ 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
103 Thông báo của cơ quan thuế 0015560975 2500581268 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VĨNH PHÚC 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
104 Thông báo của cơ quan thuế 0015579412 2500581532 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ANH HUY 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
105 Thông báo của cơ quan thuế 0016230286 2500587460 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH GREEN WOOD 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
106 Thông báo của cơ quan thuế 0016245836 2500587654 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH THƯƠNG MẠI MÊ LINH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
107 Thông báo của cơ quan thuế 0009917845 2500505891 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP WORLD 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
108 Thông báo của cơ quan thuế 0013585334 2500562963 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂM TRÍ VIỆT 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
109 Thông báo của cơ quan thuế 0014288813 2500568940 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CLEAN TECH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
110 Thông báo của cơ quan thuế 0000825611 2500337735 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN THÀNH ĐẤT VIỆT 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
111 Thông báo của cơ quan thuế 0016035874 2500585784 CÔNG TY TNHH RUDOLF - HOÀNG ĐÀO 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận
112 Thông báo của cơ quan thuế 0016977187 2500593908 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THANH BÌNH 143 23/03/2023 28/03/2023 Được chấp thuận