Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Mức độ dịch vụ
Đối tượng

Danh sách thủ tục hành chính (2059)

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
31 1.002809.000.00.00.H62
(DVC Toàn trình)
Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Sở Giao thông vận tải Đường bộ
32 2.000809
(DVC Không cung cấp trực tuyến)
Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
33 1.002051.4
(DVC Không cung cấp trực tuyến)
Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Trường hợp xác nhận sổ BHXH) Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
34 3.000001_3
(DVC Toàn trình)
Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức cá nhân mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp công tơ 1 pha, 3 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng nếu phải dựng cột, cáp ngầm, lắp máy biến dòng Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Dịch vụ cung cấp điện mới
35 3.000002_1
(DVC Không cung cấp trực tuyến)
Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA UBND Huyện/TP Điện
36 1.002804.000.00.00.H62
(DVC Một phần)
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Sở Giao thông vận tải Đường bộ
37 6
(DVC Toàn trình)
Xem xét cho phép sử dụng và quản lý thẻ ABTC Sở Ngoại vụ Lĩnh vực khác
38 2.000762
(DVC Không cung cấp trực tuyến)
Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
39 1.002051.5
(DVC Không cung cấp trực tuyến)
Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Trường hợp hoàn trả do đóng trùng BHXH, BHTN) Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
40 3.000002_2
(DVC Toàn trình)
Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện > 2000 kVA Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Dịch vụ cung cấp điện mới
41 6
(DVC Không cung cấp trực tuyến)
Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện<=2000kVa UBND Huyện/TP Điện
42 1.002801.000.00.00.H62
(DVC Một phần)
Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Sở Giao thông vận tải Đường bộ
43 1.001521
(DVC Không cung cấp trực tuyến)
Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
44 3.000002_4
(DVC Toàn trình)
Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện > 2000 kVA Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Dịch vụ cung cấp điện mới
45 1.002796.000.00.00.H62
(DVC Một phần)
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Sở Giao thông vận tải Đường bộ