Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức cá nhân mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp công tơ 1 pha, 3 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng nếu phải dựng cột, cáp ngầm, lắp máy biến dòng - 3.000001_3

Lĩnh vực: Dịch vụ cung cấp điện mới

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

 

Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị mua điện mục đích sinh hoạt (theo mẫu phụ lục 1)

Giấy tờ tùy thân

Giấy bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng với thời hạn bảo lãnh theo quy định.

Chứng thư bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng với thời hạn bảo lãnh theo quy định

Tổ chức, cá nhân đặt cọc bằng tiền có giá trị bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị mua điện hoặc bằng số tiền điện tương ứng với lượng điện dự kiến tiêu thụ trong 1,5 tháng cho Đơn vị Điện lực (Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân mua điện ngoài sinh hoạt - thời gian < 12 tháng).

Trình tự thực hiện

Tiếp nhận yêu cầu Khảo sát Lắp đặt nghiệm thu thiết bị đo đếm, ký Phụ lục hợp đồng hoặc ký HĐMBĐ mới

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc.

Phí/lệ phí

Không quy định

Không

Cơ quan thực hiện

Công ty Điện lực VĨnh Phúc

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

Không

Biểu mẫu đính kèm