Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg - 2.000762

Lĩnh vực: Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

k

Trình tự thực hiện

k

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

k

Phí/lệ phí

k

Không

Cơ quan thực hiện

k

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

k

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Bản chính Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng của thân nhân đối tượng theo Mẫu số 03-QĐ613 Tải về In ấn
  • Bản chính Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 01- QĐ613) Tải về In ấn