Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát - 1.001521

Lĩnh vực: Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

k

Trình tự thực hiện

k

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

k

Phí/lệ phí

k

Không

Cơ quan thực hiện

k

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

k

Biểu mẫu đính kèm