Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện > 2000 kVA - 3.000002_2

Lĩnh vực: Dịch vụ cung cấp điện mới

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị mua điện mục đích sinh hoạt (theo mẫu phụ lục 1);

01 Bản sao giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong những loại giấy tờ có tên của tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú, Sổ tạm trú, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Quyết định phân nhà, Hợp đồng mua bán nhà, Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất, Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập đơn vị;

Thông tin đăng ký đấu nối (theo mẫu phụ lục 3);

Biểu đồ phụ tải (theo mẫu phụ lục 4);

Giấy tờ tùy thân;

Sơ đồ nguyên lý các thiết bị chính sau điểm đấu nối ( nếu có);

Tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kinh tế kỹ thuật của dự án đấu nối (nếu có).

Giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (đối với tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện theo quy định);

Trình tự thực hiện

Tiếp nhận yêu cầu
Khảo sát
Lắp đặt nghiệm thu thiết bị đo đếm, ký HĐMBĐ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc

Phí/lệ phí

Không quy định

Không

Cơ quan thực hiện

Công ty Điện lực VĨnh Phúc

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

137/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 21-10-2013 Chính phủ

 

Biểu mẫu đính kèm