Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước - 2.002482.000.00.00.H62

Lĩnh vực: Giáo dục Trung học

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường về kết quả học tập các lớp học trước đó (bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực).  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có).  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài.  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

 

Trình tự thực hiện

 

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường. b) Đối với các học sinh quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 của Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT thì nhà trường tổ chức kiểm tra trình độ học sinh. Với những môn học không có theo chương trình giáo dục của Việt Nam, yêu cầu học sinh phải hoàn thành nội dung của môn học đó và có kiểm tra sau khóa học.

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường. b) Đối với các học sinh quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 của Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT thì nhà trường tổ chức kiểm tra trình độ học sinh. Với những môn học không có theo chương trình giáo dục của Việt Nam, yêu cầu học sinh phải hoàn thành nội dung của môn học đó và có kiểm tra sau khóa học.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

 

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

Số văn bản Tên văn bản Ngày văn bản Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Địa chỉ truy cập Tệp đính kèm
51/2002/QĐ-BGDĐT Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT 25/12/2002 09/01/2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-toanvan

 

Biểu mẫu đính kèm