Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài - 2.002483.000.00.00.H62

Lĩnh vực: Giáo dục Trung học

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Bản tóm tắt lý lịch  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định tại Điều 13 của Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường về kết quả học tập các lớp học trước đó (bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng)  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

 

Trình tự thực hiện

a) Đối với học sinh được quy định tại khoản 1 Điều 12 của Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT thì thực hiện theo Hiệp định đã được ký kết. b) Đối với học sinh được quy định tại khoản 2 và 3 Điều 12 của Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT thì Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

2 Ngày làm việc

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

Số văn bản Tên văn bản Ngày văn bản Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Địa chỉ truy cập Tệp đính kèm
51/2002/QĐ-BGDĐT Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT 25/12/2002 09/01/2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo
http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=153176
 

 

Biểu mẫu đính kèm