Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) - 1.004515.000.00.00.H62

Lĩnh vực: Giáo dục Mầm non

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Biên bản kiểm tra;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trong đó nêu rõ lý do đề nghị giải thể, các biện pháp giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Biên bản kiểm tra;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trong đó nêu rõ lý do đề nghị giải thể, các biện pháp giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.

 

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân đã đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị giải thể tới Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định giải thể hay không giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

10 Ngày làm việc
 

 

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 21-04-2017 Thủ tướng Chính phủ

 

Biểu mẫu đính kèm