Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA - 3.000002_1

Lĩnh vực: Điện

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

.Giấy đề nghị mua điện mục đích sinh hoạt (theo mẫu phụ lục 1);

01 Bản sao giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong những loại giấy tờ có tên của tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú, Sổ tạm trú, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Quyết định phân nhà, Hợp đồng mua bán nhà, Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất, Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập đơn vị;

Thông tin đăng ký đấu nối (theo mẫu phụ lục 3);

Biểu đồ phụ tải (theo mẫu phụ lục 4);

Sơ đồ nguyên lý các thiết bị chính sau điểm đấu nối ( nếu có);

Tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kinh tế kỹ thuật của dự án đấu nối (nếu có).

Giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (đối với tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện theo quy định);

Giấy tờ tùy thân.

Trình tự thực hiện

.Tiếp nhận yêu cầu Khảo sát Lắp đặt nghiệm thu thiết bị đo đếm, ký Phụ lục hợp đồng hoặc ký HĐMBĐ mới

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

.02 ngày làm việc.

Phí/lệ phí

không

Không

Cơ quan thực hiện

.Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc.

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

không

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu: