Thành lập cụm công nghiệp - SOCT.01

Lĩnh vực: Công nghiệp địa phương

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ Bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp;   Bản chính: 2
Bản sao: 6
Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp;   Bản chính: 2
Bản sao: 6
Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp (hoặc văn bản bổ sung quy hoạch) trên địa bàn tỉnh; các văn bản liên quan khác (nếu có).   Bản chính: 2
Bản sao: 6

 

Trình tự thực hiện

UBND huyện, thành phố nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp và trình UBND tỉnh. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ kèm theo văn bản thẩm định của Sở Công Thương, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thành lập hoặc không thành lập cụm công nghiệp.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Công thương: 10 ngày làm việc; UBND tỉnh: 5 ngày làm việc

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Yêu cầu điều kiện

- Có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt;

- Có khả năng đạt tỷ lệ lấp đầy không thấp hơn 30% trong vòng một năm sau khi thành lập;

- Có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về việc quản lý phát triển cụm công nghiệp.

Biểu mẫu đính kèm