Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện > 2000 kVA - 7

Lĩnh vực: Điện

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị nghiệm thu;

Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật cơ bản;

Văn bản bổ sung quy hoạch phát triển lưới điện của các cấp có thẩm quyền ( nếu có);

Các văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất, mặt bằng hướng tuyến được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Hồ sơ thiết kế công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt (thuyết minh và bản vẽ thi công);

Biên bản nghiệm thu vật tư thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt (kèm theo chứng chỉ xuất xứ vật tư và Hướng dẫn sử dụng thiết bị bằng tiếng Việt);

Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt ( nếu có);Bản vẽ hoàn công công trình;

Nhật ký thi công công trình;

Các biên bản nghiệm thu công trình, nghiệm thu từng phần, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu A-B;

Các biên bản thử nghiệm vật tư thiết bị trước và sau khi lắp đặt;

Biên bản kiểm tra khắc phục tồn tại (nếu có);

Phương án, tổ chức thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Tổ chức, cá nhân mua điện từ 12 tháng trở lên có sản lượng điện tiêu thụ bình quân tất cả các điểm đo đếm từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên phải thực hiện đảm bảo hợp đồng mua bán điện theo quy định tại nghị định 137/2013NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

Giấy bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng với thời hạn bảo lãnh theo quy định.

Chứng thư bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng với thời hạn bảo lãnh theo quy định.

Tổ chức, cá nhân đặt cọc bằng tiền có giá trị bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị mua điện hoặc bằng số tiền điện tương ứng với lượng điện dự kiến tiêu thụ trong 1,5 tháng cho Đơn vị Điện lực (Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân mua điện ngoài sinh hoạt - thời gian < 12 tháng).

Trình tự thực hiện

Tiếp nhận yêu cầu
Khảo sát
Lắp đặt nghiệm thu thiết bị đo đếm, ký HĐMBĐ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Phí/lệ phí

Không quy định

Không

Cơ quan thực hiện

Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

Không

Biểu mẫu đính kèm