Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện<=2000kVa - 6

Lĩnh vực: Điện

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

.Văn bản đề nghị nghiệm thu;

Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật cơ bản;

Văn bản bổ sung quy hoạch phát triển lưới điện của các cấp có thẩm quyền ( nếu có);

Các văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất, mặt bằng hướng tuyến được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Hồ sơ thiết kế công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt (thuyết minh và bản vẽ thi công);

Biên bản nghiệm thu vật tư thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt (kèm theo chứng chỉ xuất xứ vật tư và Hướng dẫn sử dụng thiết bị bằng tiếng Việt);

Trình tự thực hiện

.Tiếp nhận yêu cầu Khảo sát Lắp đặt nghiệm thu thiết bị đo đếm, ký Phụ lục hợp đồng hoặc ký HĐMBĐ mới

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

.

Phí/lệ phí

.Không

Không

Cơ quan thực hiện

.Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

.Không

Biểu mẫu đính kèm