Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng - 1.007388

Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt nam

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản chính Tờ trình đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng (theo mẫu tại phụ lục kèm theo) của chủ đầu tư. Mẫu TT so 08.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản chính Hồ sơ thuyết minh gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Các tài liệu có liên quan: - Bản chứng thực/công chứng Quyết định phê duyệt lần đầu và phê duyệt điều chỉnh dự án (nếu có). - Bản chứng thực/công chứng Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu. - Bản chứng thực/công chứng Hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã ký. - Bản chứng thực/công chứng Nhật ký thi công công trình, nhật ký thực hiện gói thầu. - Bản chứng thực/công chứng Các biên bản làm việc liên quan đến chậm tiến độ thực hiện hợp đồng (nếu có); - Bản chính Bảng tính toán chi tiết tiến độ thực hiện khối lượng còn lại.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
4. Các văn bản pháp lý liên quan khác.   Bản chính: 0
Bản sao: 1

Trình tự thực hiện

 • Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 • Bước 2 - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh - Số 5 Đường Nguyễn Trãi - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

 • Bước 3 - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, in phiếu hẹn, chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 • Bước 4 - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

 • Bước 5 - Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 22 Ngày làm việc

  + Nhóm A: Sở Kế hoạch và Đầu tư : 18 ngày; UBND tỉnh: 4 ngày.

  16 Ngày làm việc

  + Nhóm B: Sở Kế hoạch và Đầu tư : 13 ngày; UBND tỉnh: 3 ngày.

  11 Ngày làm việc

  + Nhóm C: Sở Kế hoạch và Đầu tư : 8 ngày; UBND tỉnh: 3 ngày.

Phí/lệ phí

.

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Yêu cầu điều kiện

Khi đến để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải xuất trình: Giấy giới thiệu của cơ quan chủ đầu tư khi nộp hồ sơ; Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ khi nộp bổ sung hồ sơ; phiếu giao nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả thực hiện

 • Văn bản đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng/ Thông báo kết quả thẩm định.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 63/2014/NĐ-CP Số: 63/2014/NĐ-CP

 • Luật đấu thầu Số: 43/2013/QH13

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Bản chính Tờ trình đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng (theo mẫu tại phụ lục kèm theo) của chủ đầu tư. Tải về In ấn