Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu - 1.007385

Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt nam

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản chính Tờ trình của chủ đầu tư (theo mẫu quy định tại phụ lục kèm theo). Mẫu TT 07.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản chứng thực/công chứng các quyết định phê duyệt dự án, thiết kế dự toán đến thời điểm điều chỉnh, bổ sung.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
3. Bản chứng thực/công chứng các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
4. Bản chứng thực/công chứng các văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo để diễn giải số liệu tại các bảng biểu.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
5. Bản chứng thực/công chứng các tài liệu thể hiện chi phí các công việc có liên quan trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
6. Các văn bản có liên quan khác.   Bản chính: 0
Bản sao: 1

Trình tự thực hiện

 • Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 • Bước 2 - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh - Số 5 Đường Nguyễn Trãi - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

 • Bước 3 - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: • - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. • - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 • Bước 4 - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

 • Bước 5 - Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 11 Ngày làm việc

  Trong đó: Sở Kế hoạch và Đầu tư : 8 ngày; UBND tỉnh (các Sở Xây dựng chuyên ngành): 3 ngày.

Phí/lệ phí

.

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Yêu cầu điều kiện

Khi đến để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải xuất trình: Giấy giới thiệu của chủ đầu tư khi nộp hồ sơ; Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ khi nộp bổ sung hồ sơ; phiếu giao nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả thực hiện

 • Quyết định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu/ Thông báo kết quả thẩm định

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 63/2014/NĐ-CP Số: 63/2014/NĐ-CP

 • Luật Đấu thầu Số: 61/2005/QH11

 • Thông tư Số: 10/2015/TT-BKHĐT

 • Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Số: 08/2017/QĐ-UBND

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu: