Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - 1.007381

Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt nam

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản chính Tờ trình của chủ đầu tư (theo mẫu quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đối với những gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu trên hạn mức quy định hoặc áp dụng hình thức theo đơn giá cố định, theo đơn giá điều chỉnh phải có giải trình rõ lý do trong tờ trình; nếu dự án chia làm nhiều gói thầu thì phải có thuyết minh tính hợp lý của việc phân chia gói thầu, đường vào thi công, ...). Mẫu văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - TT so 06.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản chứng thực/công chứng: Các Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án (nếu có), Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC-DT (nếu có); Quyết định phê duyệt đề cương, dự toán, chi phí đối với nhiệm vụ quy hoạch; Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án;Hiệp định vay, hướng dẫn đấu thầu và văn bản không phản đối nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Nhà tài trợ đối với các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
3. Bản chứng thực/công chứng Tổng mức đầu tư/Tổng dự toán được duyệt (Trường hợp dự án được tách thành nhiều gói thầu phải có bảng tổng hợp chi phí của từng gói thầu đó được bóc tách từ tổng mức đầu tư hoặc dự toán được duyệt và có xác nhận của chủ đầu tư).   Bản chính: 0
Bản sao: 1

Trình tự thực hiện

 • Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 • Bước 2 - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh - Số 5 Đường Nguyễn Trãi - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

 • Bước 3 - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: • - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp và chuyển hồ sơ tới Sở Kế hoạch và Đầu tư. • - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 • Bước 4 - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

 • Bước 5 - Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 11 Ngày làm việc

  Trong đó: Sở Kế hoạch và Đầu tư : 8 ngày; UBND tỉnh (các Sở xây dựng chuyên ngành): 3 ngày.

Phí/lệ phí

.

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Yêu cầu điều kiện

Khi đến để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải xuất trình: Giấy giới thiệu của chủ đầu tư khi nộp hồ sơ; Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ khi nộp bổ sung hồ sơ; phiếu giao nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả thực hiện

 • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu/ Thông báo kết quả thẩm định

Căn cứ pháp lý

 • Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Số: 63/2014/NĐ-CP

 • Luật đấu thầu Số: 43/2013/QH13

 • Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT Số: 10/2015/TT-BKHĐT

 • Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Số: 08/2017/QĐ-UBND

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu: