Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện cho mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực thành phố, thị xã, thị trấn - 3.000001_2

Lĩnh vực: Dịch vụ cung cấp điện mới

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị mua điện mục đích sinh hoạt (theo mẫu phụ lục 1);

01 Bản sao Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức) là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng minh công an nhân dân, Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai). ;

01 Bản sao giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong những loại giấy tờ có tên của tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú, Sổ tạm trú, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Quyết định phân nhà, Hợp đồng mua bán nhà, Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất, Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập đơn vị;

01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện là một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Thông tin của doanh nghiệp có trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ: http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.;

Trình tự thực hiện

Tiếp nhận yêu cầu Khảo sát Lắp đặt nghiệm thu thiết bị đo đếm, ký Phụ lục hợp đồng hoặc ký HĐMBĐ mới

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc.

Phí/lệ phí

Không quy định.

Không

Cơ quan thực hiện

Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

Không

Biểu mẫu đính kèm