Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế) - 1.002759

Lĩnh vực: Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

k

Trình tự thực hiện

k

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

k

Phí/lệ phí

k

Không

Cơ quan thực hiện

k

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

k

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu: