Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT - 1.001656

Lĩnh vực: Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

k

Trình tự thực hiện

k

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

k

Phí/lệ phí

k

Không

Cơ quan thực hiện

k

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

k

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Trường hợp chỉ đề nghị cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (không kèm theo việc thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT): người tham gia BHYT có nhu cầu sử dụng Hóa đơn, Biên lai bản chính vào mục đích khác, bộ phận một cửa của cơ quan BHXH chụp Hóa đơn, Biên lai và ký xác nhận trên bản chụp, trả bản chính cho người tham gia BHYT; Trường hợp người tham gia BHYT làm thất lạc Hóa đơn, Biên lai bản chính thì nộp bản chụp Hóa đơn, Biên lai hoặc bản chụp Hóa đơn, Biên lai có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người có thẻ BHYT khám bệnh, chữa bệnh hoặc Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu số 01/BV, 02/BV) Tải về In ấn