Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (áp dụng đối với người làm trong lực lượng vũ trang) - 1.001742

Lĩnh vực: Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

1.     1. Nộp hồ sơ: Người hưởng nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

- Qua giao dịch điện tử: cá nhân đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2. Nhận kết quả:

 Người hưởng nhận Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký.

Thành phần hồ sơ

Bản chính Đơn đề nghị (mẫu số 14-HSB)

 Tờ khai TK1-TS (đối với trường hợp chuyển đến chưa được đồng bộ cấp mã số BHXH).

Trình tự thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

Người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân giải quyết chuyển đến hưởng ở nơi cư trú thì nhận hồ sơ đã niêm phong từ đơn vị sử dụng lao động (trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động giao hồ sơ trực tiếp cho người lao động), nộp cho Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh nơi cư trú khi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng để được nhận chế độ; (hướng dẫn đối tượng thực hiện kê khai tờ khai TK1-TS đối với trường hợp chưa  được đồng bộ cấp mã số BHXH)

Trường hợp giao dịch điện tử: NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN, trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả giải quyết:

Người hưởng nhận Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

k

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Cơ quan BHXH

 

Yêu cầu điều kiện

Người bắt đầu hưởng có yêu cầu chuyển nơi hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân giải quyết chuyển đến hưởng ở nơi cư trú

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH (30/6/2016);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020).

Biểu mẫu đính kèm