Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - 2.001766.000.00.00.H62

Lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, nội dung bao gồm: Tên tổ chức, doanh nghiệp; số giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; những nội dung thay đổi.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • - Trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp phép khi có sự thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính thì phải thông báo đến cơ quan cấp phép trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thay đổi.

 • - Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gửi giấy xác nhận cho doanh nghiệp.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

  Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

  07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

  Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Yêu cầu điều kiện

Không.

Kết quả thực hiện

 • Giấy xác nhận

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 27/2018/NĐ-CP Số: 27/2018/NĐ-CP

 • Nghị định 72/2013/NĐ-CP Số: 72/2013/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm