CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 168 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.010028 Xóa đăng ký tạm trú Cấp Quận/huyện Đăng ký, quản lý cư trú
17 1.010038 Tách hộ Cấp Quận/huyện Đăng ký, quản lý cư trú
18 1.010039 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Cấp Quận/huyện Đăng ký, quản lý cư trú
19 1.010040 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú Cấp Quận/huyện Đăng ký, quản lý cư trú
20 2.001159 Thông báo lưu trú Cấp Quận/huyện Đăng ký, quản lý cư trú
21 2.001824.000.00.00.H62 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận/huyện Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
22 2.001839.000.00.00.H62 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục Dân tộc
23 1.004438.000.00.00.H62 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
24 1.004496.000.00.00.H62 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
25 1.004545.000.00.00.H62 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
26 1.005108.000.00.00.H62 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
27 1.005143.000.00.00.H62 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28 2.001837.000.00.00.H62 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
29 2.001904.000.00.00.H62 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
30 2.002303.000.00.00.H62 Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý Cấp Quận/huyện Bảo hiểm xã hội