CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 168 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
151 1.011693 Thủ tục hành chính đăng ký thực hiện mô hình kinh doanh dịch vụ thương mại Cấp Quận/huyện Văn hóa
152 1.011694 Thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ mô hình kinh doanh dịch vụ thương mại Cấp Quận/huyện Văn hóa
153 1.011695 Thủ tục hành chính đăng ký thực hiện mô hình điểm du lịch cộng đồng Cấp Quận/huyện Văn hóa
154 1.011696 Thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ mô hình điểm du lịch cộng đồng Cấp Quận/huyện Văn hóa
155 1.011697 Thủ tục hành chính đăng ký thực hiện mô hình du lịch homestay, farmstay Cấp Quận/huyện Văn hóa
156 1.011698 Thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ mô hình du lịch homestay, farmstay Cấp Quận/huyện Văn hóa
157 1.011699 Thủ tục hành chính đăng ký thực hiện mô hình xây dựng vườn sản xuất Cấp Quận/huyện Văn hóa
158 1.011700 Thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ mô hình xây dựng vườn sản xuất Cấp Quận/huyện Văn hóa
159 1.011701 Thủ tục hành chính đăng ký thực hiện bảo vệ và phát huy giá trị nhà có giá trị kiến trúc Cấp Quận/huyện Văn hóa
160 1.011702 Thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà có giá trị kiến trúc Cấp Quận/huyện Văn hóa
161 1.011704 Thủ tục hành chính đăng ký thực hiện quy tập các mộ riêng lẻ về nghĩa trang Cấp Quận/huyện Văn hóa
162 1.011706 Thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ quy tập các mộ riêng lẻ về nghĩa trang Cấp Quận/huyện Văn hóa
163 1.011707 Thủ tục hành chính đăng ký thực hiện sắp xếp lại các cột điện, đường dây điện hạ thế Cấp Quận/huyện Văn hóa
164 1.011709 Thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ sắp xếp lại các cột điện, đường dây điện hạ thế Cấp Quận/huyện Văn hóa
165 1.011712 Thủ tục hành chính tự nguyện dừng hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư Cấp Quận/huyện Văn hóa