CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 62 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.001756.000.00.00.H62 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng
17 1.001799.000.00.00.H62 Cấp lại Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng
18 1.001877.000.00.00.H62 Thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng
19 1.003118.000.00.00.H62 Thành lập Hội công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng
20 2.000743.000.00.00.H62 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Sở Tư pháp Công chứng
21 2.000758.000.00.00.H62 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Sở Tư pháp Công chứng
22 2.000766.000.00.00.H62 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Sở Tư pháp Công chứng
23 2.000778.000.00.00.H62 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng
24 2.000789.000.00.00.H62 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng
25 1.001117.000.00.00.H62 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Sở Tư pháp Giám định tư pháp
26 2.000568.000.00.00.H62 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp
27 2.000890.000.00.00.H62 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp
28 1.008913.000.00.00.H62 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Hòa giải thương mại
29 1.008914.000.00.00.H62 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Hòa giải thương mại
30 1.008916.000.00.00.H62 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Hòa giải thương mại