CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 32 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
31 2.001953.000.00.00.H62 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Việc làm
32 1.010812.000.00.00.H62 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công