CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5441 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
5131 1.011698 Thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ mô hình du lịch homestay, farmstay Cấp Quận/huyện Văn hóa
5132 1.011699 Thủ tục hành chính đăng ký thực hiện mô hình xây dựng vườn sản xuất Cấp Quận/huyện Văn hóa
5133 1.011700 Thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ mô hình xây dựng vườn sản xuất Cấp Quận/huyện Văn hóa
5134 1.011701 Thủ tục hành chính đăng ký thực hiện bảo vệ và phát huy giá trị nhà có giá trị kiến trúc Cấp Quận/huyện Văn hóa
5135 1.011702 Thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà có giá trị kiến trúc Cấp Quận/huyện Văn hóa
5136 1.011704 Thủ tục hành chính đăng ký thực hiện quy tập các mộ riêng lẻ về nghĩa trang Cấp Quận/huyện Văn hóa
5137 1.011706 Thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ quy tập các mộ riêng lẻ về nghĩa trang Cấp Quận/huyện Văn hóa
5138 1.011707 Thủ tục hành chính đăng ký thực hiện sắp xếp lại các cột điện, đường dây điện hạ thế Cấp Quận/huyện Văn hóa
5139 1.011709 Thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ sắp xếp lại các cột điện, đường dây điện hạ thế Cấp Quận/huyện Văn hóa
5140 1.011712 Thủ tục hành chính tự nguyện dừng hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư Cấp Quận/huyện Văn hóa
5141 1.011713 Thủ tục hành chính hỗ trợ thuê chuồng trại chăn nuôi tại nơi thực hiện xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” Cấp Quận/huyện Văn hóa
5142 1.011028 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
5143 1.002192.000.00.00.H62 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. Cấp Quận/huyện Dân số
5144 2.001088.000.00.00.H62 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. Cấp Quận/huyện Dân số
5145 1.010041 Xác nhận thông tin về cư trú Cấp Quận/huyện Đăng ký, quản lý cư trú