CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2059 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
91 2.000286.000.00.00.H62 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
92 1.000234.000.00.00.H62 Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
93 1.010826.000.00.00.H62 Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
94 1.010802.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
95 1.010936.000.00.00.H62 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
96 1.011248 Hỗ trợ một số chi phí cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Việc làm
97 1.011647.000.00.00.H62 Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng cao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khoa học, Công nghệ và Môi trường
98 3.000198.000.00.00.H62 Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp
99 1.008603.000.00.00.H62 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Sở Tài nguyên và Môi trường Chính sách Thuế
100 1.010728.000.00.00.H62 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
101 1.010729.000.00.00.H62 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
102 1.010730.000.00.00.H62 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
103 1.010902.000.00.00.H62 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp Tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
104 1.001216.000.00.00.H62 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp cấp tỉnh Sở Tư pháp Giám định tư pháp
105 1.003976.000.00.00.H62 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Sở Tư pháp Nuôi con nuôi