CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2059 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1966 3.000003_2 Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện cho mục đích NGOÀI SINH HOẠT lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sauu trạm biến áp công cộng khu vực thành phố, thị xã, thị trấn., Cấp Quận/huyện Điện
1967 7 Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện > 2000 kVA Cấp Quận/huyện Điện
1968 2.001270.000.00.00.H62 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
1969 1.012427.000.00.00.H62 Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp Cấp Quận/huyện Cụm công nghiệp
1970 1.004515.000.00.00.H62 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
1971 1.005099.000.00.00.H62 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học
1972 2.002483.000.00.00.H62 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
1973 2.002482.000.00.00.H62 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
1974 1.004475.000.00.00.H62 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
1975 1.001622.000.00.00.H62 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1976 1.003702.000.00.00.H62 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1977 2.002594.000.00.00.H62 Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1978 1.003658.000.00.00.H62 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
1979 1.009444.000.00.00.H62 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
1980 1.009452.000.00.00.H62 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa