CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.011691 Hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm trong nước Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc Việc làm
2 1.011692 Hỗ trợ người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc Việc làm
3 1.011703 Thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông qua chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Vĩnh phúc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc Văn hóa