CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.000105.000.00.00.H62 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Ban Quản lý các Khu công nghiệp Việc làm
2 2.001955.000.00.00.H62 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lao động