CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 62 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.000488.000.00.00.H62 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp
2 2.000635.000.00.00.H62 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Sở Tư pháp Hộ tịch
3 2.001225.000.00.00.H62 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp Bán đấu giá tài sản
4 2.001807.000.00.00.H62 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Bán đấu giá tài sản
5 2.001815.000.00.00.H62 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Bán đấu giá tài sản
6 2.002139.000.00.00.H62 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp Bán đấu giá tài sản
7 1.001071.000.00.00.H62 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng
8 1.001125.000.00.00.H62 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Tư pháp Công chứng
9 1.001153.000.00.00.H62 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Công chứng
10 1.001438.000.00.00.H62 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng
11 1.001446.000.00.00.H62 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng
12 1.001647.000.00.00.H62 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng
13 1.001665.000.00.00.H62 Sáp nhập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng
14 1.001688.000.00.00.H62 Hợp nhất Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng
15 1.001721.000.00.00.H62 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng