CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.001216.000.00.00.H62 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp cấp tỉnh Sở Tư pháp Giám định tư pháp
2 1.003976.000.00.00.H62 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Sở Tư pháp Nuôi con nuôi
3 1.008938 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Hộ tịch
4 2.000908.000.00.00.H62 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Sở Tư pháp Chứng thực
5 2.000942.000.00.00.H62 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Sở Tư pháp Chứng thực
6 2.002387.000.00.00.H62 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên trong trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng
7 1.011441.000.00.00.H62 Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấ Sở Tư pháp Đăng ký biện pháp bảo đảm
8 1.011442.000.00.00.H62 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Sở Tư pháp Đăng ký biện pháp bảo đảm
9 1.011443.000.00.00.H62 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Sở Tư pháp Đăng ký biện pháp bảo đảm
10 1.011444.000.00.00.H62 Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Sở Tư pháp Đăng ký biện pháp bảo đảm
11 1.011445.000.00.00.H62 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất Sở Tư pháp Đăng ký biện pháp bảo đảm
12 1.001122.000.00.00.H62 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Sở Tư pháp Giám định tư pháp
13 2.001716.000.00.00.H62 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp Hòa giải thương mại
14 2.002363.000.00.00.H62 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Sở Tư pháp Nuôi con nuôi
15 2.000587.000.00.00.H62 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý