CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 91 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.000234.000.00.00.H62 Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
2 1.010826.000.00.00.H62 Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
3 1.010936.000.00.00.H62 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
4 2.000134.000.00.00.H62 Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
5 1.001806.000.00.00.H62 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
6 2.000051.000.00.00.H62 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
7 2.000056.000.00.00.H62 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
8 2.000062.000.00.00.H62 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
9 2.000135.000.00.00.H62 Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
10 2.000141.000.00.00.H62 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
11 2.000144.000.00.00.H62 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
12 2.000216.000.00.00.H62 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
13 1.000031.000.00.00.H62 Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
14 1.000138.000.00.00.H62 Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
15 1.000154.000.00.00.H62 Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp