CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 32 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.000282.000.00.00.H62 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
2 2.000286.000.00.00.H62 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
3 1.010802.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
4 1.005449.000.00.00.H62 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
5 1.005450.000.00.00.H62 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
6 2.000477.000.00.00.H62 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
7 1.004944.000.00.00.H62 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Trẻ em
8 1.004946.000.00.00.H62 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Trẻ em
9 1.000414.000.00.00.H62 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Lao động
10 1.009467.000.00.00.H62 Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể. Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Lao động
11 2.001955.000.00.00.H62 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Lao động
12 1.010801.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
13 1.010803.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
14 1.010804.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
15 1.010805.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công