CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 21 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.011248 Hỗ trợ một số chi phí cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Việc làm
2 1.007292 Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động chất lượng cao là người Vĩnh Phúc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
3 1.007294 Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người Vĩnh Phúc và tiến hành đào tạo thành lao động chất lượng cao Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
4 1.007295 Hỗ trợ kinh phí cho người học cao đẳng, trung cấp, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông + trung cấp theo Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
5 1.001257.000.00.00.H62 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
6 1.004964.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
7 1.005387.000.00.00.H62 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
8 2.001157.000.00.00.H62 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
9 2.001396.000.00.00.H62 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
10 2.002307.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
11 2.002308.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
12 1.000401.000.00.00.H62 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Việc làm
13 1.001966.000.00.00.H62 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Việc làm
14 1.001973.000.00.00.H62 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Việc làm
15 1.001978.000.00.00.H62 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Việc làm