CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 30 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.002804.000.00.00.H62 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Sở Giao thông vận tải Đường bộ
2 1.002801.000.00.00.H62 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Sở Giao thông vận tải Đường bộ
3 1.002796.000.00.00.H62 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Sở Giao thông vận tải Đường bộ
4 1.002793.000.00.00.H62 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Sở Giao thông vận tải Đường bộ
5 1.001261.000.00.00.H62 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Sở Giao thông vận tải Đăng kiểm
6 1.004325.000.00.00.H62 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ Sở Giao thông vận tải Đăng kiểm
7 1.005005.000.00.00.H62 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ Sở Giao thông vận tải Đăng kiểm
8 1.005018.000.00.00.H62 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Sở Giao thông vận tải Đăng kiểm
9 1.005103.000.00.00.H62 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng Sở Giao thông vận tải Đăng kiểm
10 1.000660.000.00.00.H62 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải Đường bộ
11 1.000672.000.00.00.H62 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải Đường bộ
12 1.001648.000.00.00.H62 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Sở Giao thông vận tải Đường bộ
13 1.001735.000.00.00.H62 Cấp Giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải Đường bộ
14 1.001751.000.00.00.H62 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải Đường bộ
15 1.001765.000.00.00.H62 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Sở Giao thông vận tải Đường bộ