STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H62.53.28-240102-0007 02/01/2024 05/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRƯƠNG THỊ LAN ANH
2 H62.53.28-231229-0001 03/01/2024 04/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LƯU XUÂN CƯỜNG
3 H62.53.28-240108-0010 08/01/2024 10/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
DIỆP VĂN DŨNG
4 H62.53.17-240119-0004 19/01/2024 22/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ THU TRANG
5 H62.53-240322-0001 22/03/2024 12/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN KIÊN
6 H62.53.21-240325-0002 25/03/2024 11/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
DƯƠNG THỊ ĐỊNH (NHẬN TK NGUYỄN VĂN SANG)
7 H62.53.28-240301-0001 01/03/2024 06/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HOA
8 H62.53.28-240228-0017 01/03/2024 06/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU THỊ OANH
9 H62.53.28-240228-0016 01/03/2024 04/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
DƯƠNG THỊ THANH
10 H62.53.25-240301-0006 01/03/2024 22/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN QUỐC HÙNG
11 H62.53.28-240102-0006 02/01/2024 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ CHUNG
12 H62.53.17-240402-0009 02/04/2024 03/04/2024 04/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ VÂN
13 H62.53.26-240103-0001 03/01/2024 04/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN CÔNG HƯỜNG
14 H62.53.16-240403-0002 03/04/2024 05/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU VĂN TÂM
15 H62.53.28-240403-0012 03/04/2024 04/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THỊ SÁU
16 H62.53.28-240104-0002 04/01/2024 05/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG
17 H62.53.28-240304-0025 04/03/2024 11/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU XUÂN CƯỜNG
18 H62.53.28-240304-0024 04/03/2024 11/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU VĂN ĐƯƠNG
19 H62.53.28-240105-0004 05/01/2024 08/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HƯƠNG
20 H62.53.28-240105-0007 05/01/2024 08/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HƯƠNG
21 H62.53.28-240105-0009 05/01/2024 08/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HƯƠNG
22 H62.53.28-240105-0010 05/01/2024 08/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HƯƠNG
23 H62.53.28-240105-0012 05/01/2024 08/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG VĂN NGỌC
24 H62.53.28-240105-0011 05/01/2024 08/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG VĂN NGỌC
25 H62.53.28-240105-0013 05/01/2024 08/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG VĂN NGỌC
26 H62.53.28-240105-0014 05/01/2024 08/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG VĂN NGỌC
27 H62.53-240304-0001 05/03/2024 26/03/2024 10/04/2024
Trễ hạn 11 ngày.
DƯƠNG VĂN SÁU
28 H62.53-240306-0007 07/03/2024 28/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 6 ngày.
VŨ THỊ THU HÀ
29 H62.53.28-240108-0001 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HOA
30 H62.53.28-240108-0002 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HOA
31 H62.53.28-240108-0003 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HOA
32 H62.53.28-240108-0004 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HOA
33 H62.53.28-240108-0005 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HOA
34 H62.53.28-240108-0006 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DIỆP VĂN DŨNG
35 H62.53.28-240108-0007 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DIỆP VĂN DŨNG
36 H62.53.28-240108-0008 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DIỆP VĂN DŨNG
37 H62.53.28-240108-0009 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DIỆP VĂN DŨNG
38 H62.53.26-240308-0003 08/03/2024 11/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀM VĂN DŨNG
39 H62.53.19-231208-0014 08/12/2023 04/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TẠ VĂN HIỀN - HỢP THỬA
40 H62.53.21-231208-0002 08/12/2023 22/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 23 ngày.
PHẠM THỊ HUYỀN
41 H62.53.21-240109-0001 09/01/2024 26/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN LÝ
42 H62.53.21-240109-0002 09/01/2024 16/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ VĂN LÝ
43 H62.53.21-240112-0001 12/01/2024 24/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ LINH (NHẬN THỪA KẾ)
44 H62.53.28-240112-0001 12/01/2024 15/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THỊ LUYẾN
45 H62.53.19-231212-0013 12/12/2023 29/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN PHƯỢNG
46 H62.53.26-240115-0003 15/01/2024 04/03/2024 14/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ VĂN LỘC
47 H62.53.21-240115-0002 15/01/2024 12/03/2024 14/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG VĂN HÙNG
48 H62.53.21-240115-0004 15/01/2024 13/03/2024 14/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN DUYÊN
49 H62.53.21-240315-0002 15/03/2024 03/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THÚY (NHẬN THỪA KẾ)
50 H62.53-231115-0009 15/11/2023 06/12/2023 20/02/2024
Trễ hạn 53 ngày.
LÊ TIẾN SỸ
51 H62.53-231115-0008 15/11/2023 06/12/2023 20/02/2024
Trễ hạn 53 ngày.
LÊ TIẾN SỸ
52 H62.53.18-240116-0003 16/01/2024 17/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH THU
53 H62.53.28-240116-0008 16/01/2024 17/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN VĂN BÌNH
54 H62.53.28-240117-0005 17/01/2024 22/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN THỊ DUNG
55 H62.53.28-240117-0002 17/01/2024 22/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
VŨ THỊ MINH HUYỀN
56 H62.53.28-240115-0002 17/01/2024 22/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
THÁI THỊ VIỆT HÀ
57 H62.53.28-240118-0001 18/01/2024 19/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU VĂN DŨNG
58 H62.53.28-240118-0002 18/01/2024 19/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG THỊ HƯỜNG
59 H62.53.21-231218-0004 18/12/2023 25/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN KHOÁT
60 H62.53.17-240119-0003 19/01/2024 08/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN QUỐC VINH
61 H62.53.19-240119-0003 19/01/2024 16/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG THỊ THỦY - NHẬN TC
62 H62.53.19-240119-0004 19/01/2024 16/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN CHUNG - NHẬN TC
63 H62.53.28-240119-0001 19/01/2024 22/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM HOÀI LINH
64 H62.53.28-240119-0002 19/01/2024 22/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
TRƯƠNG XUÂN ĐANG
65 H62.53.19-240119-0011 19/01/2024 26/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN ĐIỆP
66 H62.53.28-240119-0003 19/01/2024 22/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN TRUNG
67 H62.53.28-240119-0004 19/01/2024 22/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG THỊ KIM DUNG
68 H62.53.28-240119-0005 19/01/2024 22/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG THỊ KIM DUNG
69 H62.53.28-240119-0006 19/01/2024 22/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CHỦ THỊ MÓI
70 H62.53-240219-0001 19/02/2024 11/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DỊU
71 H62.53-240219-0002 19/02/2024 11/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DỊU
72 H62.53.28-240219-0019 19/02/2024 20/02/2024 26/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRIỆU VIẾT TOÀN
73 H62.53-240220-0002 20/02/2024 12/03/2024 04/04/2024
Trễ hạn 17 ngày.
LÊ VĂN KIỀU
74 000.18.53.H62-230920-0007 20/09/2023 01/11/2023 09/01/2024
Trễ hạn 48 ngày.
NGUYỄN THỊ LÂM
75 H62.53-240221-0001 21/02/2024 13/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
DƯƠNG VĂN KIÊN
76 H62.53.24-231121-0007 21/11/2023 15/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
PHẠM THỊ HUYỀN
77 H62.53.24-231121-0005 21/11/2023 15/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ HẠNH
78 H62.53.24-231121-0003 21/11/2023 15/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ HẠNH
79 H62.53.28-240122-0003 22/01/2024 25/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
DƯƠNG THỊ DIỆU LINH
80 H62.53.28-240123-0002 23/01/2024 24/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ LỆ
81 H62.53.28-240124-0005 24/01/2024 25/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRƯƠNG VĂN SANG
82 H62.53.21-240124-0024 24/01/2024 26/02/2024 28/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRIỆU NGỌC LUYỆN
83 H62.53.22-231225-0005 25/12/2023 06/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN HỮU QUÝ UQ NGUYỄN VĂN TỎ
84 H62.53.28-240326-0016 26/03/2024 02/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LƯU VĂN LONG
85 H62.53.21-231226-0002 26/12/2023 24/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
CHU ĐỨC MẠNH
86 H62.53.21-231226-0003 26/12/2023 06/03/2024 12/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN ANH TUẤN
87 H62.53.19-231226-0003 26/12/2023 15/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ VĂN THƯỜNG - ĐÍNH CHÍNH SAI SÓT GCN
88 H62.53-240223-0001 27/02/2024 19/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KIM ĐỨC TOÀN
89 H62.53.28-240227-0019 27/02/2024 01/03/2024 05/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU THỊ HIÊN
90 H62.53.24-231127-0003 27/11/2023 09/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN MÃI
91 H62.53.21-240228-0001 28/02/2024 21/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN ĐỨC THẮNG (NHẬN CN NGUYỄN ĐỨC LÂM)
92 H62.53.28-240328-0006 28/03/2024 29/03/2024 03/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LƯU VĂN HUÂN
93 H62.53-231128-0001 28/11/2023 19/12/2023 05/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
PHAN VĂN LÂM
94 H62.53.17-231228-0001 28/12/2023 11/03/2024 06/04/2024
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN VĂN HUẤN
95 H62.53.28-240228-0020 29/02/2024 07/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LƯU VĂN HÙNG
96 H62.53.28-240327-0003 29/03/2024 03/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU THỊ ÁNH NGUYỆT
97 H62.53.28-231229-0002 29/12/2023 02/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HƯƠNG
98 H62.53.28-231229-0003 29/12/2023 02/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU ĐỨC QUANG
99 H62.53.28-231229-0004 29/12/2023 02/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG VĂN HẢI
100 H62.53.28-240126-0003 30/01/2024 31/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG VĂN TƯ
101 H62.53.28-240130-0004 30/01/2024 31/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN HIỆP
102 H62.53.28-240131-0001 31/01/2024 01/02/2024 02/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ HÀ
103 H62.53.28-240131-0002 31/01/2024 01/02/2024 02/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ HÀ
104 H62.53.18-240131-0002 31/01/2024 20/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN NGHĨA HIỀN
105 H62.53.17-240131-0002 31/01/2024 01/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN KHẮC TOÀN
106 H62.53.18-240131-0004 31/01/2024 20/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ TÁ
107 H62.53.18-240131-0005 31/01/2024 20/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
KIỀU VĂN CƯỜNG