STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H62.12.04.01-240405-0062 05/04/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ KHÁNH TOÀN
2 H62.12.04.01-240315-0002 15/03/2024 03/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
DƯƠNG THỊ THANH HÀ
3 H62.12.04.01-240320-0084 20/03/2024 12/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TÂM
4 001.06.12.H62-231101-0062 01/11/2023 05/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG (GCN: NGUYỄN VĂN LÂM) - NGUYỄN DUY TÙNG, NGUYỄN THỊ XUÂN
5 001.06.12.H62-231101-0063 01/11/2023 29/11/2023 16/03/2024
Trễ hạn 76 ngày.
TRẦN THỊ MINH GIANG
6 H62.12.04.01-240102-0037 02/01/2024 23/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ LIÊN
7 H62.12.04.01-240105-0048 05/01/2024 23/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THÙY LINH
8 H62.12.04.01-240206-0052 06/02/2024 05/03/2024 06/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGHIÊM VĂN HOẰNG - HOÀNG THỊ XUÂN
9 001.06.12.H62-231009-0031 09/10/2023 18/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ PHƯỢNG
10 H62.12.04.01-240312-0046 12/03/2024 13/03/2024 14/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH TÂM
11 H62.12.04.01-240117-0026 17/01/2024 02/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ BÀ TRẦN THỊ LOAN - TRỊNH THANH TUẤN, NGUYỄN THỊ THƯƠNG
12 H62.12.04.01-240117-0062 17/01/2024 31/01/2024 07/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
HOÀNG ĐÌNH THẮNG - NGUYỄN THỊ BẤT
13 H62.12.04.01-240118-0058 18/01/2024 05/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ LAN
14 H62.12.04.01-240119-0061 19/01/2024 02/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHÙNG THỊ SƠN
15 H62.12.04.01-231219-0051 19/12/2023 03/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 21 ngày.
PHÙNG THỊ PHƯƠNG - PHÙNG VĂN LÝ
16 H62.12.04.01-231220-0017 20/12/2023 04/01/2024 09/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ NHÀN
17 H62.12.04.01-231220-0042 20/12/2023 15/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MAI - TRẦN HOÀNG HẢI
18 H62.12.04.01-231220-0057 20/12/2023 11/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
PHÙNG GIA TUẤN
19 001.06.12.H62-230929-0029 29/09/2023 29/11/2023 02/01/2024
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN THỊ LÝ - PHAM QUỐC HIỂN
20 H62.12.04.01-231229-0062 29/12/2023 20/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN MINH HÀ
21 006.06.12.H62-221104-0014 04/11/2022 26/01/2024 03/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN NGỌC HƯNG CN HOÀNG THỊ ĐIỆP, MẠNH ĐC
22 H62.12-240131-0001 31/01/2024 20/03/2024 15/04/2024
Trễ hạn 18 ngày.
PHẠM NGỌC SƠN
23 H62.12-240109-0002 09/01/2024 19/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 11 ngày.
PHAN HOÀNG THẢO
24 H62.12-240110-0003 10/01/2024 31/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ DUY NINH
25 H62.12-240122-0003 22/01/2024 27/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM NGỌC SƠN
26 H62.12-240122-0004 22/01/2024 27/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM NGỌC SƠN
27 H62.12.04.04-240311-0055 11/03/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ TUYẾT VÀ VŨ VĂN THƯỞNG
28 H62.12.04.04-240219-0042 19/02/2024 18/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 14 ngày.
ĐỖ THỊ LOAN
29 H62.12.04.04-240318-0031 19/03/2024 02/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH LAN
30 H62.12.04.04-240102-0057 02/01/2024 30/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN NGỌC ANH
31 H62.12.04.04-240105-0020 05/01/2024 02/02/2024 15/02/2024
Trễ hạn 9 ngày.
LƯU VĂN NGỌC (UQ TRẦN NGỌC BÍCH)
32 H62.12.04.04-240306-0016 06/03/2024 20/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐING GIANG TUẤN (UQ NGUYỄN VĂN CƯỜNG)
33 H62.12.04.04-231106-0049 06/11/2023 20/11/2023 13/03/2024
Trễ hạn 81 ngày.
NGUYỄN NGỌC HINH (UQ DƯƠNG THỊ TUYẾN)
34 H62.12.04.04-240108-0053 08/01/2024 05/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KHƯƠNG THỊ NHUNG (UQ DƯƠNG THỊ TUYẾN)
35 H62.12.04.04-240112-0025 12/01/2024 02/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM VĂN THÀNH (UQ NGUYỄN HỒNG NAM)
36 H62.12.04.04-240112-0044 12/01/2024 26/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN VĂN SỬ (UQ ĐÀO ĐỨC THỊNH)
37 H62.12.04.04-240112-0057 12/01/2024 16/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
MAI ĐỨC DŨNG
38 H62.12.04.04-240116-0012 16/01/2024 20/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN QUANG TẬP (UQ BÙI MINH TRÍ)
39 H62.12.04.04-240116-0016 16/01/2024 30/01/2024 21/03/2024
Trễ hạn 37 ngày.
NGUYẾN TIẾN THỦY (UQ NGUYỄN VĂN CƯỜNG)
40 H62.12.04.04-240116-0045 16/01/2024 05/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG VÀ NGUYỄN THỊ KIM VĂN
41 H62.12.04.04-240116-0046 16/01/2024 05/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG VÀ NGUYỄN THỊ KIM VĂN
42 H62.12.04.04-240116-0047 16/01/2024 30/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
VŨ THỊ ĐÀO (UQ UQ NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT)
43 H62.12.04.04-240118-0031 18/01/2024 27/02/2024 13/03/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN TÁC
44 H62.12.04.04-231218-0024 18/12/2023 02/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TẠ QUANG TRINH (UQ TRẦN THỊ LAN HƯƠNG)
45 H62.12.04.04-231218-0043 18/12/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ TƯỜNG (UQ NGUYỄN VIẾT NGUYÊN)
46 H62.12.04.04-240119-0027 19/01/2024 02/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN DUY TRINH (UQ NGUYỄN CÔNG MINH)
47 H62.12.04.04-231219-0044 19/12/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN MINH (UQ PHẠM VĂN THÀNH)
48 H62.12.04.04-231220-0030 20/12/2023 18/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (UQ DƯƠNG THỊ TUYẾN)
49 H62.12.04.04-231221-0062 21/12/2023 05/01/2024 06/01/2024
Trễ hạn 0 ngày.
HOÀNG CƯỜNG
50 H62.12.04.04-240122-0004 22/01/2024 26/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN SỬ (UQ KHỔNG VĂN HÀ)
51 H62.12.04.04-240122-0036 22/01/2024 04/03/2024 05/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CHUNG (UQ BÙI VĂN THOẠI)
52 H62.12.04.04-240129-0014 29/01/2024 22/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN KIM GIANG VÀ HÀ THỊ ĐỊNH (UQ LÊ THỊ LOAN)
53 H62.12.04.04-240130-0051 30/01/2024 20/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH (UQ UQ NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT)
54 H62.12.04.03-240202-0021 02/02/2024 22/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HỮU
55 H62.12.04.03-240103-0027 03/01/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THẾ TÀI UQ
56 003.06.12.H62-231003-0037 03/10/2023 18/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN DUY TRƯỜNG
57 H62.12.04.03-240304-0011 04/03/2024 26/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
58 003.06.12.H62-231004-0009 04/10/2023 08/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM QUÝ UQ
59 003.06.12.H62-231004-0011 04/10/2023 08/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM QUÝ UQ
60 003.06.12.H62-231004-0012 04/10/2023 29/12/2023 02/02/2024
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM QUÝ UQ
61 H62.12.04.03-231204-0081 04/12/2023 26/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC TƯỞNG
62 H62.12.04.03-240205-0010 05/02/2024 25/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THẾ HUỲNH
63 H62.12.04.03-240206-0039 06/02/2024 15/03/2024 22/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN CÔNG NHUNG GCN N310955
64 H62.12.04.03-240306-0026 06/03/2024 20/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG UQ
65 H62.12.04.03-231206-0060 06/12/2023 20/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
TRIỆU QUỐC VIỆT
66 H62.12.04.03-240307-0031 07/03/2024 11/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THANH TÙNG UQ
67 H62.12.04.03-240308-0036 08/03/2024 22/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ XUÂN
68 H62.12.04.03-240109-0020 09/01/2024 23/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN BÌNH
69 003.06.12.H62-231010-0011 10/10/2023 21/11/2023 02/02/2024
Trễ hạn 52 ngày.
NGUYỄN VĂN THẢO UQ
70 H62.12.04.03-240311-0064 11/03/2024 25/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG UQ
71 003.06.12.H62-230713-0023 13/07/2023 11/01/2024 01/03/2024
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN VĂN THẢO UQ
72 H62.12.04.03-240118-0029 18/01/2024 27/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN AN NGHIÊN
73 H62.12.04.03-240118-0035 18/01/2024 25/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TẠ VĂN ĐỊNH UQ
74 H62.12.04.03-240318-0017 18/03/2024 05/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI TOÀN THẮNG
75 H62.12.04.03-231218-0053 18/12/2023 30/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN TÙNG
76 H62.12.04.03-240220-0009 20/02/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THƠM
77 H62.12.04.03-240220-0017 20/02/2024 07/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
QUÁCH VĂN HOÀN UQ
78 H62.12.04.03-240122-0044 22/01/2024 29/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN QUẢNG (CON)
79 H62.12.04.03-240123-0045 23/01/2024 06/02/2024 15/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG UQ
80 H62.12.04.03-240223-0027 23/02/2024 08/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ XUÂN GCN BB951710
81 H62.12.04.03-240223-0044 23/02/2024 29/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG ĐỨC ĐỊNH
82 H62.12.04.03-240223-0047 23/02/2024 29/03/2024 30/03/2024
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG UQ
83 H62.12.04.03-240124-0012 24/01/2024 21/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN NGỌC ĐOÀN
84 H62.12.04.03-240125-0053 25/01/2024 25/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN DUY OANH
85 H62.12.04.03-240325-0002 25/03/2024 01/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN XUÂN PHƯỢNG UQ
86 H62.12.04.03-240126-0010 26/01/2024 08/03/2024 12/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐỨC LẬP UQ
87 H62.12.04.03-240227-0069 27/02/2024 02/04/2024 04/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ VĂN THÀNH UQ
88 H62.12.04.03-240327-0023 27/03/2024 10/04/2024 13/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TẠ THỊ OANH
89 H62.12.04.03-231227-0052 27/12/2023 08/02/2024 16/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN TOÀN THẮNG
90 H62.12.04.03-240228-0058 28/02/2024 03/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỂN UQ
91 H62.12.04.03-240130-0022 30/01/2024 19/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ XUÂN GIÁP
92 H62.12.04.03-231201-0038 01/12/2023 31/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN NGỌC NAM
93 H62.12.04.03-231201-0045 01/12/2023 15/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ LIÊN UQ
94 H62.12.04.03-231201-0054 01/12/2023 18/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐINH VĂN CÔNG UQ
95 H62.12.04.03-240102-0004 02/01/2024 24/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ KIM DUNG UQ
96 H62.12.04.03-240102-0055 02/01/2024 06/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ THẮM UQ
97 H62.12.04.03-240103-0022 03/01/2024 25/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG VĂN TÂN UQ
98 H62.12.04.03-231204-0051 04/12/2023 29/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN VĂN NGỌC UQ
99 H62.12.04.03-240105-0001 05/01/2024 07/03/2024 14/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ CAM
100 H62.12.04.03-240105-0030 05/01/2024 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN NHẬT TÂN UQ
101 H62.12.04.03-240206-0041 06/02/2024 27/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LƯU VĂN KẾ UQ
102 H62.12.04.03-240206-0051 06/02/2024 27/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG THỊ TĨNH UQ
103 003.06.12.H62-231006-0003 06/10/2023 20/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN HINH
104 H62.12.04.03-231106-0017 06/11/2023 16/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG UQ
105 H62.12.04.03-231206-0035 06/12/2023 22/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN THẢO
106 H62.12.04.03-231107-0032 07/11/2023 22/12/2023 31/01/2024
Trễ hạn 27 ngày.
TRẦN THỊ MAI UQ
107 H62.12.04.03-231207-0065 07/12/2023 21/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
TRẦN MINH CƯƠNG
108 H62.12.04.03-240108-0018 08/01/2024 26/02/2024 28/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG ĐÌNH THUẬN UQ
109 H62.12.04.03-240108-0023 08/01/2024 22/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN MẠNH HÙNG
110 H62.12.04.03-240108-0037 08/01/2024 23/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
111 H62.12.04.03-240108-0040 08/01/2024 23/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
112 003.06.12.H62-230908-0026 08/09/2023 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THẠO UQ
113 H62.12.04.03-231208-0004 08/12/2023 22/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGÔ THANH TÂM UQ
114 H62.12.04.03-231208-0071 08/12/2023 30/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN THĂNG
115 H62.12.04.03-240110-0033 10/01/2024 24/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ BÍCH VÂN UQ
116 H62.12.04.03-240110-0037 10/01/2024 11/03/2024 12/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CHUNG
117 003.06.12.H62-231010-0003 10/10/2023 11/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TẠ NGỌC HUY UQ
118 H62.12.04.03-231110-0017 10/11/2023 26/02/2024 14/03/2024
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN THỊ LÂM UQ
119 H62.12.04.03-240111-0028 11/01/2024 29/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NHƯ PHONG
120 H62.12.04.03-240311-0020 11/03/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG UQ
121 003.06.12.H62-230911-0026 11/09/2023 28/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ BIÊN
122 H62.12.04.03-231211-0007 11/12/2023 23/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN CHỮ
123 H62.12.04.03-240112-0037 12/01/2024 23/02/2024 12/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
124 H62.12.04.03-231212-0021 12/12/2023 26/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGÔ CÔNG THÔNG
125 H62.12.04.03-231212-0034 12/12/2023 24/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN HỮU NAM UQ
126 H62.12.04.03-231212-0036 12/12/2023 29/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN NHẬT TÂN UQ
127 H62.12.04.03-231212-0065 12/12/2023 24/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN DUY THỌ UQ
128 H62.12.04.03-231213-0066 13/12/2023 31/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI THỊ MÚI
129 H62.12.04.03-231214-0020 14/12/2023 28/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN XUÂN MINH
130 H62.12.04.03-231214-0024 14/12/2023 28/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN XUÂN PHƯỢNG UQ
131 H62.12.04.03-231214-0067 14/12/2023 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ QUYỀN UQ
132 H62.12.04.03-231115-0016 15/11/2023 29/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TỰ TÌNH
133 H62.12.04.03-231215-0038 15/12/2023 29/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN KIM CHI
134 H62.12.04.03-231215-0070 15/12/2023 29/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN TƯỜNG UQ
135 H62.12.04.03-240116-0034 16/01/2024 30/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN KIM NAM UQ
136 H62.12.04.03-240116-0043 16/01/2024 27/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ KIM NGÂN
137 H62.12.04.03-231116-0040 16/11/2023 11/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TRỌNG THÀNH
138 H62.12.04.03-240117-0009 17/01/2024 06/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG ĐỨC ĐỊNH UQ
139 H62.12.04.03-240117-0010 17/01/2024 06/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG ĐỨC ĐỊNH UQ
140 H62.12.04.03-240117-0012 17/01/2024 06/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG ĐỨC ĐỊNH UQ
141 H62.12.04.03-240117-0013 17/01/2024 06/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG ĐỨC ĐỊNH UQ
142 H62.12.04.03-240117-0056 17/01/2024 21/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỂN UQ
143 003.06.12.H62-230717-0017 17/07/2023 19/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
VŨ QUANG QUÝ UQ
144 H62.12.04.03-231117-0005 17/11/2023 31/01/2024 15/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ THỊ HƯƠNG
145 H62.12.04.03-240118-0056 18/01/2024 16/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THANH TÙNG UQ
146 H62.12.04.03-231218-0027 18/12/2023 02/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỨC UQ
147 H62.12.04.03-231218-0043 18/12/2023 02/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG UQ
148 H62.12.04.03-240119-0027 19/01/2024 16/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỂN UQ
149 H62.12.04.03-240119-0037 19/01/2024 02/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN QUÝ - UQ
150 H62.12.04.03-240219-0025 19/02/2024 04/03/2024 12/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN MẠNH TRUNG
151 H62.12.04.03-231219-0012 19/12/2023 31/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN MINH DŨNG
152 H62.12.04.03-231219-0019 19/12/2023 31/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ THỊ LÝ
153 H62.12.04.03-240220-0007 20/02/2024 05/03/2024 07/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ THỦY UQ
154 H62.12.04.03-240221-0030 21/02/2024 06/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
155 H62.12.04.03-240222-0017 22/02/2024 08/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HUY HÙNG UQ
156 H62.12.04.03-231222-0018 22/12/2023 25/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỂN UQ
157 H62.12.04.03-231222-0038 22/12/2023 17/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ THIỆP
158 H62.12.04.03-240123-0003 23/01/2024 06/02/2024 15/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
VŨ QUANG ANH
159 H62.12.04.03-240123-0005 23/01/2024 24/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM BÁ NGỌC ( ANH ) GCN DI270432 UQ VĂN MẠNH TUẤN
160 H62.12.04.03-240223-0016 23/02/2024 08/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THU TRANG UQ
161 H62.12.04.03-231123-0001 23/11/2023 22/02/2024 12/03/2024
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN VĂN KHÁNH
162 H62.12.04.03-231123-0002 23/11/2023 09/01/2024 15/02/2024
Trễ hạn 27 ngày.
PHÙNG ĐỨC LÂM
163 H62.12.04.03-240124-0044 24/01/2024 13/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HUYỀN UQ
164 H62.12.04.03-240124-0045 24/01/2024 13/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HUYỀN UQ
165 H62.12.04.03-240124-0046 24/01/2024 13/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HUYỀN UQ
166 H62.12.04.03-240124-0047 24/01/2024 13/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HUYỀN UQ
167 H62.12.04.03-240124-0048 24/01/2024 13/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HUYỀN UQ
168 H62.12.04.03-240124-0053 24/01/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HUYỀN UQ
169 H62.12.04.03-240124-0057 24/01/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HUYỀN UQ
170 H62.12.04.03-240125-0015 25/01/2024 07/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG UQ
171 H62.12.04.03-240125-0048 25/01/2024 26/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NHƯỜNG GCN X476528 ( CON NGUYỄN VĂN LUÂN)
172 003.06.12.H62-231025-0003 25/10/2023 08/12/2023 09/01/2024
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN VĂN KHANH
173 003.06.12.H62-231025-0032 25/10/2023 25/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
DUONG MINH HẢI
174 H62.12.04.03-240226-0007 26/02/2024 18/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG UQ
175 H62.12.04.03-240226-0041 26/02/2024 11/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
176 H62.12.04.03-240226-0043 26/02/2024 11/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
ĐINH VĂN CÔNG UQ
177 H62.12.04.03-240226-0045 26/02/2024 11/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
ĐINH VĂN CÔNG UQ
178 H62.12.04.03-231226-0018 26/12/2023 10/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỂN UQ
179 H62.12.04.03-240227-0057 27/02/2024 12/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
180 H62.12.04.03-240227-0059 27/02/2024 12/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
181 H62.12.04.03-231229-0003 29/12/2023 12/02/2024 15/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ NHÂN
182 H62.12.04.03-231229-0024 29/12/2023 29/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG UQ
183 H62.12.04.03-231229-0029 29/12/2023 22/01/2024 16/02/2024
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
184 H62.12.04.03-240130-0003 30/01/2024 20/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ CÔNG THÔNG
185 H62.12.04.03-231130-0023 30/11/2023 12/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN LÊ UQ
186 H62.12.04.03-240131-0023 31/01/2024 29/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CHU THỊ VÂN
187 H62.12.04.08-240301-0019 01/03/2024 04/03/2024 05/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TƯỜNG
188 H62.12.04.08-240410-0010 10/04/2024 11/04/2024 12/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LƯƠNG DUY
189 H62.12.04.08-240410-0008 10/04/2024 11/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ LƯƠNG DUY
190 H62.12.04.08-240312-0060 12/03/2024 26/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ÔNG HỒ VĂN BỘT, UQ: NGUYỄN THỊ HOA
191 H62.12.04.08-240313-0016 13/03/2024 03/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ÔNG BÙI VĂN QUYỀN, UQ; NGUYỄN THỊ MINH XUÂN
192 H62.12.04.08-240313-0018 13/03/2024 14/03/2024 15/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG. UQ: NGUYỄN NGUYÊN HÃN
193 H62.12.04.08-240315-0013 15/03/2024 29/03/2024 03/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ÔNG TRẦN VĂN NỞ, UQ: TẠ THỊ HOA
194 H62.12.04.08-240318-0007 18/03/2024 09/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG TRẦN TUẤN ANH CN CHO ÔNG LÊ THANH NGỌC
195 H62.12.04.08-240320-0010 20/03/2024 09/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG NGUYỄN VĂN TUẤN TẶNG CHO ÔNG NGUYỄN VĂN CHÍNH, UQ; NGUYỄN VĂN TUẤN
196 H62.12.04.08-240320-0023 20/03/2024 03/04/2024 04/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ VI
197 H62.12.04.08-240122-0010 22/01/2024 19/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG ĐỖ VĂN HẠNH, UQ; TRẦN THỊ NGA
198 H62.12.04.08-240122-0035 22/01/2024 29/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG TRẦN VĂN MINH, UQ: LÊ VĂN LĂNG
199 H62.12.04.08-240322-0004 22/03/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ NGA
200 H62.12.04.08-240322-0007 22/03/2024 08/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ NGA
201 H62.12.04.08-240322-0027 22/03/2024 12/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG NGUYỄN VĂN ĐÀO, UQ: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
202 H62.12.04.08-240326-0034 26/03/2024 04/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM VĂN HƯNG
203 H62.12.04.08-240326-0065 26/03/2024 04/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN TRUNG KIÊN
204 H62.12.04.08-240326-0083 27/03/2024 10/04/2024 12/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN SÁNG
205 H62.12.04.08-240327-0060 27/03/2024 10/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN SÁNG
206 H62.12.04.08-240328-0081 29/03/2024 12/04/2024 16/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN ĐÌNH VIỆT
207 H62.12.04.08-240130-0013 30/01/2024 20/02/2024 28/03/2024
Trễ hạn 27 ngày.
ÔNG HÀ MINH HẬU
208 H62.12.04.08-240301-0065 01/03/2024 15/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ THỦY ( IN SAI BÀ THÀNH ÔNG)
209 H62.12.04.08-240102-0020 02/01/2024 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THANH, UQ: ĐẶNG THỊ VI
210 H62.12.04.08-240102-0049 02/01/2024 16/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
MAI VĂN CHẤN, UQ; NGUYỄN DIỆU LINH
211 H62.12.04.08-240202-0042 02/02/2024 23/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
BÀ NGUYỄN THỊ DẬU, UQ:KIỀU THỊ LỆ
212 H62.12.04.08-240103-0020 03/01/2024 31/01/2024 07/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
BÀ KIỀU THỊ DINH, UQ: KIỀU THỊ LỆ, TRẦN THỊ NGÂN
213 H62.12.04.08-240103-0027 03/01/2024 17/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
ÔNG NGUYỄN QUANG BIỆN, UQ: NGUYỄN KHẢI HOÀN
214 008.06.12.H62-231003-0003 03/10/2023 22/12/2023 18/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
ÔNG THÂN VĂN SƠN, QU; LÊ HOÀNG VIỆT
215 H62.12.04.08-240105-0023 05/01/2024 08/01/2024 09/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG TRỌNG TUẤN. UQ: TRẦN THỊ LÝ
216 H62.12.04.08-240105-0046 05/01/2024 08/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN PHÙNG TIẾN, UQ: TRÀN THỊ LÝ
217 H62.12.04.08-240105-0049 05/01/2024 08/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
CAO THỊ THANH HUẾ
218 H62.12.04.08-240206-0016 06/02/2024 05/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ YẾN, VŨ VĂN QUANG
219 H62.12.04.08-240307-0052 07/03/2024 21/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ÔNG HÀ VĂN THÁI
220 H62.12.04.08-240108-0031 08/01/2024 21/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NGỌC KHANH TẶNG CHO ÔNG NGUYỄN VĂN KHIÊM, UQ: LÊ VĂN HẢI
221 H62.12.04.08-231208-0008 08/12/2023 22/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
PHAN VĂN THẾ
222 H62.12.04.08-240109-0030 09/01/2024 31/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG TRẦN ĐÌNH LẠI TK CHO ÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHÍ, QU: ĐẶNG THỊ THẮM
223 008.06.12.H62-231009-0018 09/10/2023 09/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
ÔNG NGUYỄN MẠNH ĐỨC
224 H62.12.04.08-240111-0037 11/01/2024 30/01/2024 04/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI VĂN CHUNG CN CHO ÔNG NGUYỄN VĂN DUY, UQ: LÊ HOÀNG VIỆT
225 H62.12.04.08-240111-0063 11/01/2024 01/02/2024 04/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG LÊ VĂN QUẢN, UQ: LÊ VĂN HẢI
226 H62.12.04.08-231212-0046 12/12/2023 26/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ÔNG PHƯƠNG NĂNG SỬ
227 H62.12.04.08-240115-0005 15/01/2024 31/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TẠ VĂN THẮNG TẶNG CHO ÔNG TẠ MINH TOÀN, QU; LÊ THỊ ĐẠI
228 H62.12.04.08-240115-0058 15/01/2024 29/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 18 ngày.
ÔNG ĐẶNG VĂN ĐỊNH, UQ; NGUYỄN XUÂN NGUYÊN
229 H62.12.04.08-240216-0008 16/02/2024 01/03/2024 04/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG ĐINH VĂN THẮNG CN CHO ÔNG LÊ XUÂN HÙNG
230 H62.12.04.08-240216-0009 16/02/2024 14/03/2024 18/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ÔNG ĐƯỜNG VĂN SANG CN CHO ÔNG DƯƠNG VĂN TÌNH
231 H62.12.04.08-240216-0020 16/02/2024 01/03/2024 02/03/2024
Trễ hạn 0 ngày.
ÔNG ĐINH THANH XUÂN CN CHO ÔNG ĐỖ QUANG HUY
232 H62.12.04.08-240117-0001 17/01/2024 31/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ÔNG BÙI VĂN HƯỞNG, UQ; LÊ THANH THÀNH
233 H62.12.04.08-240117-0036 17/01/2024 31/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ÔNG NGUYỄN VĂN DẬU TẶNG CHO ONG NGUYỄN VĂN DUY
234 H62.12.04.08-240117-0038 17/01/2024 07/02/2024 16/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
ÔNG BÙI VĂN THỰC
235 H62.12.04.08-231218-0002 18/12/2023 02/01/2024 03/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NẾT
236 H62.12.04.08-231218-0042 18/12/2023 02/01/2024 09/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH, QU: VŨ VĂN LÝ
237 H62.12.04.08-231219-0037 19/12/2023 03/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀM VĂN BÌNH, UQ: KIỀU THỊ LỆ
238 H62.12.04.08-240220-0046 20/02/2024 12/03/2024 15/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN BỘ
239 H62.12.04.08-231221-0050 21/12/2023 05/01/2024 09/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THẾ HÙNG, UQ: LÊ VĂN HẢI
240 H62.12.04.08-231221-0051 21/12/2023 05/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ÔNG NGUYỄN TRUNG TUẤN
241 H62.12.04.08-231221-0060 21/12/2023 19/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THÀNH TRỌNG CN ĐÀO THỊ MAI PHƯƠNG
242 H62.12.04.08-240122-0020 22/01/2024 31/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐOÀN
243 H62.12.04.08-231222-0020 22/12/2023 08/01/2024 09/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN LỘC TK CHO ÔNG LÊ VĂN LỢI, UQ: ĐẶNG THỊ THẮM
244 H62.12.04.08-231222-0071 22/12/2023 08/01/2024 26/03/2024
Trễ hạn 56 ngày.
ÔNG TRẦN VĂN QUẾ ĐÃ CN CHO ÔNG KHỔNG HÀO QUANG, UQ: NGUYỄN DIỆU LINH
245 H62.12.04.08-240124-0025 24/01/2024 07/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
ÔNG VŨ THÀNH ĐÔ, UQ: KIỀU THỊ LỆ
246 H62.12.04.08-240124-0026 24/01/2024 28/02/2024 27/03/2024
Trễ hạn 20 ngày.
HỘ BÀ TRẦN THỊ SINH,UQ; KIỀU THỊ LỆ
247 H62.12.04.08-231225-0023 25/12/2023 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN CƯƠNG CN CHO BÀ HÀ VĂN KIỀU
248 H62.12.04.08-231225-0027 25/12/2023 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CHU THỊ HOA TẶNG CHO ÔNG CHU VĂN MINH CN CHO OONG PHAN VĂN TÀI, UQ: NGUYỄN THỊ LAN, NGUYỄN THỊ NGUYỆT
249 H62.12.04.08-231225-0028 25/12/2023 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG ĐÀO VĂN THỌ TẶNG CHO ÔNG ĐÀO XUÂN HIỆP, UQ; TRẦN THỊ TÂM
250 H62.12.04.08-231225-0042 25/12/2023 09/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
BÀ NGUYỄN THỊ TẺO, UQ : KIỀU THỊ LỆ
251 H62.12.04.08-240126-0014 26/01/2024 16/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỢI, PHAN THỊ DƯƠNG, UQ; NGUYỄN KHẢI HOÀN
252 H62.12.04.08-240226-0025 26/02/2024 19/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÀ PHẠM HƯƠNG GIANG CN CHO ÔNG NGUYỄN TIẾN DŨNG, UQ: PHAN THỊ NGỌC BÍCH
253 H62.12.04.08-231227-0019 27/12/2023 11/01/2024 23/02/2024
Trễ hạn 31 ngày.
ÔNG HOÀNG CAO QUYẾT
254 H62.12.04.08-231228-0056 28/12/2023 12/01/2024 04/02/2024
Trễ hạn 15 ngày.
ÔNG LÊ CÔNG VĂN
255 H62.12.04.08-240129-0002 29/01/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BÀ NGUYỄN THỊ CHÀ, UQ: PHAN THỊ NGA
256 H62.12.04.08-240129-0012 29/01/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN HƯNG. UQ:; LÊ VĂN TÚ
257 H62.12.04.08-240129-0023 29/01/2024 05/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN LUÂN, UQ: LÊ VĂN HẢI
258 H62.12.04.08-240229-0020 29/02/2024 21/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ÔNG TRẦN QUỐC HUY
259 H62.12.04.08-240229-0046 29/02/2024 14/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
ÔNG PHÙNG TRỌNG TỤNG, UQ; NGUYỄN VĂN HÒA
260 H62.12.04.08-240229-0072 29/02/2024 21/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ÔNG NGUYỄN VĂN SOẠN, UQ: LÊ VĂN HẢI
261 H62.12.04.08-231229-0014 29/12/2023 29/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG LÝ DUY TẤN, UQ: VŨ VĂN LÝ
262 H62.12.04.08-240130-0037 30/01/2024 20/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ÔNG NGUYỄN VĂN HẬU CN CHO ÔNG LÊ QUANG TRUNG VÀ BÀ NGUYỄN THỊ HẢI Ý
263 H62.12.04.08-240130-0039 30/01/2024 12/03/2024 15/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ÔNG NGUYỄN VĂN XE CN CHO ÔNG LÊ VĂN SƠN, UQ: VŨ VĂN LÝ
264 H62.12.04.08-240131-0015 31/01/2024 26/02/2024 28/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
BÀ ĐẶNG THỊ HƯỜNG CN CHO ÔNG NGUYỄN VĂN TÍCH
265 H62.12.04.08-240131-0028 31/01/2024 18/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ÔNG LÊ VĂN MỤC TK CHO ÔNG LÊ THÀNH NHÂN
266 H62.12.04.02-240305-0027 05/03/2024 02/04/2024 12/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ VUI (ĐẶNG VĂN THẮNG)
267 002.06.12.H62-230116-0005 16/01/2023 11/04/2024 16/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
CÙ THỊ LAN ANH (DƯƠNG VĂN THU)
268 H62.12.04.02-231227-0006 27/12/2023 25/01/2024 15/04/2024
Trễ hạn 57 ngày.
NGUYỄN THỊ VUI (NGUYỄN VĂN TUYẾN)
269 H62.12.04.02-240329-0025 29/03/2024 09/04/2024 12/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ HÒA ( PHẠM THỊ LIỆU ) ONLINE
270 H62.12.04.02-240102-0028 02/01/2024 09/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ ẤP
271 H62.12.04.02-240104-0020 04/01/2024 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ THỊ NGỌC KHÁNH
272 H62.12.04.02-240104-0021 04/01/2024 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN XUÂN SỬU
273 H62.12.04.02-240105-0012 05/01/2024 19/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRIỆU THỊ THU HIỀN (ĐỖ VĂN HỒNG+ MINH)
274 H62.12.04.02-240105-0014 05/01/2024 25/01/2024 07/02/2024
Trễ hạn 9 ngày.
PHÙNG VĂN TÍA-PHÙNG THỊ BÍCH THỦY
275 H62.12.04.02-231206-0062 06/12/2023 09/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 19 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN TÍCH
276 H62.12.04.02-240307-0026 07/03/2024 20/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ HỢP ( HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỒNG)
277 H62.12.04.02-231212-0034 12/12/2023 29/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ HÒA (LÊ THỊ BÍCH TUYẾN-NGUYỄN THỊ CHINH)
278 H62.12.04.02-240122-0041 22/01/2024 31/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
CHU ANH TUẤN (CHU TIẾN HÙNG)
279 H62.12.04.02-240123-0059 23/01/2024 30/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THU UYÊN (HỘ ÔNG TRẦN HỮU CÔNG)
280 H62.12.04.02-240325-0031 25/03/2024 26/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ NGHIÊM TRANG
281 H62.12.04.02-240227-0035 27/02/2024 19/03/2024 04/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ĐOÀN VĂN CHUNG ( HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN TRƯỜNG)
282 H62.12.04.02-240227-0036 27/02/2024 19/03/2024 04/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ĐOÀN VĂN CHUNG ( NGUYỄN THỊ THƠM )
283 H62.12.04.02-231227-0044 27/12/2023 28/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ DUYÊN
284 H62.12.04.02-231128-0050 28/11/2023 19/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ VUI (NGUYỄN DUY HÀ)
285 H62.12.04.02-231229-0024 29/12/2023 15/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN QUANG HUY ( HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỨC - NGUYỄN MINH ĐỨC )
286 H62.12.04.05-240102-0014 02/01/2024 01/03/2024 04/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN TOAN
287 H62.12.04.05-240103-0029 03/01/2024 17/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ HOẠT
288 H62.12.04.05-240104-0009 04/01/2024 04/03/2024 06/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ HỮU
289 H62.12.04.05-240305-0029 05/03/2024 19/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
KHỔNG VĂN KỲ(KHỔNG NGỌC KỲ)
290 H62.12.04.05-240306-0013 06/03/2024 20/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐIỂM(NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG)
291 H62.12.04.05-240307-0038 07/03/2024 21/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ PHÚ
292 H62.12.04.05-240108-0041 08/01/2024 26/02/2024 28/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN HÀNH
293 H62.12.04.05-240109-0014 09/01/2024 27/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ THỊ LƯỢNG
294 H62.12.04.05-231109-0001 09/11/2023 29/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ DẦN
295 H62.12.04.05-240111-0029 11/01/2024 25/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ HẬU(TUẤN)
296 H62.12.04.05-240111-0039 11/01/2024 15/02/2024 16/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN THẮNG
297 H62.12.04.05-240311-0026 11/03/2024 25/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ CAO QUÝNH
298 H62.12.04.05-231211-0017 11/12/2023 25/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
KHỔNG THỊ HẠNH
299 H62.12.04.05-231212-0015 12/12/2023 26/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HỮU
300 H62.12.04.05-240313-0034 13/03/2024 27/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐĂNG VĂN BẢY(KHỔNG THỊ PHAN)
301 H62.12.04.05-240313-0035 13/03/2024 27/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG VĂN BẢY(KHỔNG THỊ PHAN)
302 H62.12.04.05-240313-0036 13/03/2024 27/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG VĂN BẢY(KHỔNG THỊ PHAN)
303 H62.12.04.05-231213-0002 13/12/2023 27/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LƯU VĂN HỒNG
304 H62.12.04.05-231213-0004 13/12/2023 27/12/2023 17/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
ĐÀO MẠNH THẮNG(THỨ)
305 H62.12.04.05-231114-0001 14/11/2023 26/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
KHỔNG THỊ HỒNG(CẬY)
306 H62.12.04.05-231114-0029 14/11/2023 26/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRUNG VĂN TẦN(DƯƠNG)
307 H62.12.04.05-231214-0017 14/12/2023 28/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG VĂN SƠN
308 H62.12.04.05-240115-0006 15/01/2024 29/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ VĂN HUỆ(THOA)
309 H62.12.04.05-240115-0015 15/01/2024 29/01/2024 07/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
VŨ DOÃN HÀO
310 H62.12.04.05-231115-0029 15/11/2023 02/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HÀ HỮU HOA
311 H62.12.04.05-240116-0029 16/01/2024 06/02/2024 16/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN QUANG LỢI
312 H62.12.04.05-240117-0011 17/01/2024 31/01/2024 07/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN SỪ(VỤ)
313 H62.12.04.05-240118-0016 18/01/2024 01/02/2024 02/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MINH NAM(DUNG)
314 H62.12.04.05-231219-0012 19/12/2023 03/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
KHỔNG VĂN LƯƠNG
315 H62.12.04.05-231121-0007 21/11/2023 03/01/2024 08/03/2024
Trễ hạn 47 ngày.
NGUYỄN THỊ VÂN(NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN)
316 H62.12.04.05-240122-0017 22/01/2024 05/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢI(NGUYỄN VĂN HƯỚNG)
317 H62.12.04.05-240122-0023 22/01/2024 11/03/2024 12/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN KHÔI
318 H62.12.04.05-240222-0007 22/02/2024 04/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HÀ VĂN THẮNG
319 H62.12.04.05-240322-0009 22/03/2024 05/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN NGHIÊM
320 H62.12.04.05-240322-0022 22/03/2024 05/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀO THỊ QUẾ
321 H62.12.04.05-231122-0008 22/11/2023 04/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN SƠN
322 H62.12.04.05-231122-0039 22/11/2023 06/03/2024 07/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC TOÀN
323 H62.12.04.05-231122-0040 22/11/2023 04/01/2024 16/04/2024
Trễ hạn 73 ngày.
TRẦN THI THO(GIANG)
324 H62.12.04.05-231222-0018 22/12/2023 03/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN CÔNG LONG(LOAN)
325 H62.12.04.05-240123-0028 23/01/2024 20/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ HÙY(KHOA)
326 H62.12.04.05-240123-0029 23/01/2024 20/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRỊNH VĂN CƯỜNG(KHOA)
327 H62.12.04.05-240123-0030 23/01/2024 06/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CÔNG HUẤN(HÀ)
328 H62.12.04.05-240126-0023 26/01/2024 16/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN HON(DƯƠNG)
329 H62.12.04.05-240226-0013 26/02/2024 18/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ ANH XUÂN
330 H62.12.04.05-240226-0016 26/02/2024 25/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NGỌC TOẢN
331 H62.12.04.05-240326-0031 26/03/2024 09/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ THANH MINH(TRÀN VĂN NHÂN)
332 H62.12.04.05-231228-0003 28/12/2023 12/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI VĂN QUẾ
333 H62.12.04.05-231228-0011 28/12/2023 12/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN XUÂN QUY(TUYẾT)
334 H62.12.04.05-231228-0036 28/12/2023 12/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI THỊ HỢP
335 H62.12.04.05-231228-0037 28/12/2023 12/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI THỊ HỢP (TUẤN)
336 H62.12.04.05-240129-0035 29/01/2024 19/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KHỔNG VAQWN CHỮ(QUẢN)
337 H62.12.04.05-231229-0018 29/12/2023 29/01/2024 03/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
HÀ VĂN TĂNG
338 H62.12.04.05-240131-0006 31/01/2024 16/02/2024 17/02/2024
Trễ hạn 0 ngày.
VŨ THỊ THẮM(TUYẾN)
339 H62.12.04-240202-0003 02/02/2024 27/02/2024 27/03/2024
Trễ hạn 21 ngày.
DƯƠNG THỊ GIANG
340 H62.12.04-240115-0003 15/01/2024 19/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ THANH HUYỀN
341 H62.12.04-240119-0003 19/01/2024 06/02/2024 16/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
LƯƠNG VĂN THÂN
342 H62.12.04-240220-0003 20/02/2024 19/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
ĐỖ VĂN THANH
343 H62.12.04-240220-0005 20/02/2024 02/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC
344 H62.12.04-240220-0009 21/02/2024 13/03/2024 14/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN HẢI
345 000.06.12.H62-220321-0004 21/03/2022 22/04/2022 22/01/2024
Trễ hạn 453 ngày.
NGUYỄN THỊ HẬU
346 000.06.12.H62-220325-0005 25/03/2022 28/11/2022 26/02/2024
Trễ hạn 323 ngày.
LÊ KHẮC ĐÔNG
347 H62.12.04.07-240318-0008 18/03/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI CÔNG QUANG
348 H62.12.04.07-240123-0004 23/01/2024 20/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LĂNG VĂN CHƯƠNG
349 H62.12.04.07-240126-0028 26/01/2024 25/03/2024 11/04/2024
Trễ hạn 13 ngày.
ĐINH VĂN QUANG
350 H62.12.04.07-240223-0016 23/02/2024 08/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN BIÊN
351 H62.12.04.07-231229-0017 29/12/2023 29/01/2024 15/02/2024
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HÀ
352 H62.12.04.09-240308-0024 08/03/2024 22/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ XEN (SEN), GCN SỐ Đ924112
353 H62.12.04.09-240407-0001 08/04/2024 09/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LỆ GIANG
354 H62.12.04.09-240326-0070 26/03/2024 09/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
CHU THỊ THU HẰNG (UQ) NGUYỄN TRƯỜNG THỌ, GCN SỐ CU434213 (TẠ THỊ NGUYỆT)
355 H62.12.04.09-240326-0074 26/03/2024 09/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
CHU THỊ THU HẰNG (UQ) NGUYỄN TRƯỜNG THỌ, GCN SỐ CU434212 (TẠ THỊ NGUYỆT)
356 009.06.12.H62-230626-0002 26/06/2023 10/07/2023 09/01/2024
Trễ hạn 130 ngày.
NGUYỄN THỊ THUẬN (UQ) NGUYỄN THỊ LÝ, 64-4
357 H62.12.04.09-240201-0005 01/02/2024 29/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NAM (UQ) BÙI CHÍ ĐẮP, GCN SỐ CE037019 (BÙI VĂN LUẬT)
358 H62.12.04.09-240102-0048 02/01/2024 16/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TÔ, GCN SỐ H527707 (NGUYỄN VĂN THẮM)
359 H62.12.04.09-240103-0008 03/01/2024 17/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ TÂM (UQ) TRẦN VĂN MÃO, GCN SỐ H533165 (NGUYỄN THỊ MỲ)
360 H62.12.04.09-240103-0029 03/01/2024 17/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TIẾN LỢI, GCN SỐ CR981634 (NGUYỄN TRỌNG TOÀN-CHINH)
361 H62.12.04.09-240104-0032 04/01/2024 29/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ GIA KHÁNH (UQ) TRẦN THỊ NHẠN, GCN SỐ H533614 (TRẦN THỊ SAO)
362 H62.12.04.09-240104-0034 04/01/2024 18/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ GIA KHÁNH (UQ) NGUYỄN QUỐC HUY, GCN SỐ DN685855 (NGUYỄN THỊ TƯƠI)
363 H62.12.04.09-240104-0053 04/01/2024 18/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC (UQ) VŨ VĂN HUỆ, GCN SỐ I575091 (VŨ XUÂN HUỆ)
364 H62.12.04.09-240104-0054 04/01/2024 18/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN KỶ (UQ) NGUYỄN VĂN THUYẾT, GCN SỐ I766187 (NGUYỄN VĂN CƯỜNG 263-18)
365 H62.12.04.09-240104-0056 04/01/2024 18/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN KỶ (UQ) NGUYỄN VĂN THUYẾT, GCN SỐ I766187 (NGUYỄN VĂN LỤC 275-18)
366 H62.12.04.09-240105-0013 05/01/2024 19/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỨC (UQ) HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỨC, GCN SỐ DM607836 (NGUYỄN VĂN KHÁNH)
367 H62.12.04.09-240111-0052 11/01/2024 25/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 20 ngày.
TRƯƠNG KHẮC NGHĨA, GCN SỐ U503995
368 H62.12.04.09-240112-0050 12/01/2024 17/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN HỮU HẢI (UQ) NGUYỄN VĂN THÊU, GCN SỐ BM052995
369 H62.12.04.09-231215-0049 15/12/2023 29/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (UQ) CHỦ HỘ NGUYỄN VĂN QUÂN, GCN SỐ X462117
370 H62.12.04.09-240216-0018 16/02/2024 01/03/2024 06/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN PHƯƠNG DUY (UQ) NGUYỄN VĂN KHANH, GCN SỐ B969444
371 H62.12.04.09-240117-0016 17/01/2024 18/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ HIỀN (UQ) NGUYỄN VĂN TIẾN, GCN SỐ BR597223
372 H62.12.04.09-240117-0052 17/01/2024 18/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN KHA (UQ) ĐỖ VĂN THÀNH-TƯ, PHAN VĂN KIM-CHUẨN (349,350-25) (BƯU ĐIỆN)
373 H62.12.04.09-231117-0049 17/11/2023 29/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ THOA (UQ) TẠ VĂN KIÊN 518-22
374 H62.12.04.09-240119-0045 19/01/2024 02/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
CHU THỊ THU HẰNG (UQ) HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN BÌNH, GCN SỐ BB213324 (NGUYỄN VĂN QUÂN)
375 H62.12.04.09-231219-0059 19/12/2023 03/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN SỸ (UQ) TRẦN THỊ CHỦNG, GCN SỐ DM800756 (NGUYỄN QUỐC TOÀN)
376 H62.12.04.09-231220-0049 20/12/2023 04/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG ĐẶNG VĂN THÔNG, GCN SỐ DM800056 (ĐẶNG VĂN THÁI)
377 H62.12.04.09-231221-0051 21/12/2023 05/01/2024 06/01/2024
Trễ hạn 0 ngày.
PHẠM THỊ THOA (UQ) ĐỖ VĂN CHUÔNG (39-11)
378 H62.12.04.09-231221-0052 21/12/2023 05/01/2024 06/01/2024
Trễ hạn 0 ngày.
PHẠM THỊ THOA (UQ) ĐỖ THỊ THÙY LINH (39-10)
379 H62.12.04.09-240122-0031 22/01/2024 05/02/2024 15/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN XUÂN VIỆT, GCN SỐ H533706 (NGUYỄN VĂN HÙNG 289-4)
380 H62.12.04.09-240123-0047 23/01/2024 27/02/2024 28/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TÙNG LINH (UQ) NGUYỄN THỊ SÂM, GCN SỐ CV804532 (PHẠM VĂN THÔNG)
381 H62.12.04.09-240223-0006 23/02/2024 08/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VIỆT TRINH (UQ) DƯƠNG VĂN CÁN, GCN SỐ K968932 (DƯƠNG VĂN CHỨC)
382 H62.12.04.09-240125-0051 25/01/2024 15/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN VĂN SỸ (UQ) HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN AN, GCN SỐ BE994046 (NGUYỄN VĂN LỢI)
383 H62.12.04.09-240125-0054 25/01/2024 15/02/2024 16/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TÂM (UQ) ĐỖ VĂN PHI, GCN SỐ DN682281 (ĐỖ VĂN TRƯỜNG + CÒN LẠI)
384 H62.12.04.09-231225-0037 25/12/2023 09/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ HẠNH (UQ) LÊ VĂN HỊCH, GCN SỐ A369482 (LÊ VĂN NGA)
385 H62.12.04.09-240126-0004 26/01/2024 16/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ DIÊN TUẤN (LÊ DIÊN XUYÊN, GCN SỐ B974493
386 H62.12.04.09-240226-0029 26/02/2024 29/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TÙNG LINH (UQ) NGUYỄN VĂN TÂM, GCN SỐ CY966671
387 009.06.12.H62-230828-0024 28/08/2023 07/03/2024 14/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN DƯƠNG 296-58 CẤP GCN THEO KẾT LUẬN THANH TRA
388 H62.12.04.09-240129-0056 29/01/2024 13/03/2024 14/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TÁM (HDUQ) NGUYỄN HỮU NINH, GCN SỐ DI342234
389 H62.12.04.09-240129-0057 29/01/2024 26/02/2024 14/03/2024
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN THỊ TÁM (UQ) NGUYỄN HỮU NINH, GCN SỐ DI342235 + 842-12
390 H62.12.04.09-240131-0043 31/01/2024 21/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG LÊ VĂN CHINH, GCN SỐ R622268