Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Mức độ dịch vụ

Danh sách thủ tục hành chính (5441)

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
16 3.000002_1
(DVC Toàn trình)
Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Dịch vụ cung cấp điện mới
17 3.000003_1
(Mức độ 2)
Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện cho mục đích SINH HOẠT lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sauu trạm biến áp công cộng khu vực thành phố, thị xã, thị trấn., UBND Huyện/TP Điện
18 2.002286.000.00.00.H62
(DVC Toàn trình)
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Sở Giao thông vận tải Đường bộ
19 1.006216.000.00.00.H62
(DVC Một phần)
Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Sở Tài chính Quản lý công sản
20 1.001939
(Mức độ 2)
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
21 1.002051.1
(Mức độ 2)
Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất) Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
22 3.000002_3
(DVC Toàn trình)
Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Dịch vụ cung cấp điện mới
23 H62.TEST.GCN
(DVC Toàn trình)
THỦ TỤC KIỂM THỬ - TGQĐ THEO CƠ QUAN TEST An toàn thông tin
24 3.000002
(Mức độ 2)
Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV) UBND Huyện/TP Điện
25 1.004993.000.00.00.H62
(DVC Toàn trình)
Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Sở Giao thông vận tải Đường bộ
26 2.001684.000.00.00.H62
(DVC Toàn trình)
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
27 1.002051.2
(Mức độ 2)
Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN) Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
28 3.000001_1
(DVC Toàn trình)
Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực nông thôn Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Dịch vụ cung cấp điện mới
29 3.000001
(Mức độ 2)
Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) UBND Huyện/TP Điện
30 1.003135.000.00.00.H62
(Mức độ 2)
Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa