CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5441 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
5146 2.000485.000.00.00.H62 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) Cấp Quận/huyện Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
5147 2.000556.000.00.00.H62 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Cấp Quận/huyện Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
5148 2.000569.000.00.00.H62 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Cấp Quận/huyện Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
5149 3.000001_1 Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện với mục đích NGOÀI SINH HOẠT lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực nông thôn Cấp Quận/huyện Điện
5150 3.000001_2 Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện với mục đích SINH HOẠT lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực nông thôn Cấp Quận/huyện Điện
5151 3.000003_2 Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện cho mục đích NGOÀI SINH HOẠT lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sauu trạm biến áp công cộng khu vực thành phố, thị xã, thị trấn., Cấp Quận/huyện Điện
5152 7 Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện > 2000 kVA Cấp Quận/huyện Điện
5153 1.004515.000.00.00.H62 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
5154 1.005099.000.00.00.H62 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học
5155 2.002483.000.00.00.H62 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
5156 2.002482.000.00.00.H62 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
5157 1.004475.000.00.00.H62 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
5158 1.001622.000.00.00.H62 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5159 1.003702.000.00.00.H62 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5160 1.004901.000.00.00.H62 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)