CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5441 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
5086 1.011713 Thủ tục hành chính hỗ trợ thuê chuồng trại chăn nuôi tại nơi thực hiện xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” Cấp Quận/huyện Văn hóa
5087 1.011028 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
5088 1.002192.000.00.00.H62 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. Cấp Quận/huyện Dân số
5089 2.001088.000.00.00.H62 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. Cấp Quận/huyện Dân số
5090 1.010041 Xác nhận thông tin về cư trú Cấp Quận/huyện Đăng ký, quản lý cư trú
5091 2.000485.000.00.00.H62 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) Cấp Quận/huyện Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
5092 2.000556.000.00.00.H62 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Cấp Quận/huyện Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
5093 2.000569.000.00.00.H62 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Cấp Quận/huyện Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
5094 3.000001 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) Cấp Quận/huyện Điện
5095 3.000001_1 Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện với mục đích NGOÀI SINH HOẠT lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực nông thôn Cấp Quận/huyện Điện
5096 3.000001_2 Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện với mục đích SINH HOẠT lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực nông thôn Cấp Quận/huyện Điện
5097 3.000002 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV) Cấp Quận/huyện Điện
5098 3.000003 Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện cho mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sauu trạm biến áp công cộng khu vực thành phố, thị xã, thị trấn., Cấp Quận/huyện Điện
5099 3.000003_2 Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện cho mục đích NGOÀI SINH HOẠT lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sauu trạm biến áp công cộng khu vực thành phố, thị xã, thị trấn., Cấp Quận/huyện Điện
5100 3.000004 Thủ tục cấp phép cho người và phương tiện dân sự Việt Nam vào hoạt động trong vùng đất cấm. Cấp Quận/huyện Điện