Thông tin kế hoạch mở rộng

Thông tin liên hệ

VĂN PHÒNG UBND TỈNH 


Trụ sở
Số 38, Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861169; Fax: 0211.3861743; 
Email: 
vpubnd@vinhphuc.gov.vn 

 

Tác giả:

Ngày tạo: 20/08/2019

Các Liên hệ khác