Giới thiệu về Cổng dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc

gioi-thieu-slider.png

Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công Vĩnh phúc kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Cá nhân, tổ chức dễ dàng truy cập Cổng Dịch vụ công Vĩnh phúc tại địa chỉ duy nhất dichvucong.vinhphuc.gov.vn theo nhu cầu người dùng từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động được kết nối internet để hưởng nhiều lợi ích từ Cổng Dịch vụ công Vĩnh phúc, như:

Đăng ký và được cấp ngay một tài khoản để đăng nhập;

Tra cứu thông tin, dịch vụ công các ngành, lĩnh vực của các Sở ban ngành, các cấp về thủ tục hành chính; Gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công;

Đề nghị hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công qua Số điện thoại hỗ trợ 091 516 3312  hoặc trực tuyến tại mục Hỗ trợ;

Theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh kiến nghị của mình bằng cách cung cấp mã hồ sơ;

Đăng nhập bằng tài khoản để xem lại danh sách những hồ sơ đã thực hiện nộp trước đó;

Cho phép Cá nhân, Doanh nghiệp nộp hồ sơ với những thủ tục đã được liên kết với các cổng của sở ban ngành như: Đăng ký kinh doanh, Cấp giấy phép lái xe...;

Thực hiện thủ tục hành chính tại nhiều tỉnh, thành phố chỉ cần khai báo 1 lần trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính; dịch vụ công;

Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính;