Thông tin kế hoạch mở rộng

Hướng dẫn sử dụng Cổng DVC tỉnh Vĩnh Phúc

Cổng DVC tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc và sử dụng Zalo trong việc trao đổi thông tin giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc bước đầu đã thu được một số kết quả tích cực. Người dân và doanh nghiệp đã quan tâm nhiều hơn đến lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công trên môi trường mạng, thanh toán phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, giúp giảm thời gian và chi phí, công sức đi lại.
Để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn cách thức vận hành của hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc và ứng dụng tốt hơn Zalo trong việc trao đổi thông tin giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc và Hướng dẫn sử dụng Zalo "Cổng DVC tỉnh Vĩnh Phúc" ở file đính kèm.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ: 0862160160 (Giờ hành chính) để được giải đáp.
Trân trọng!

File đính kèm:

Tác giả: Tiến Việt