Thông tin kế hoạch mở rộng

Infographic: Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1007 công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Bảo hiểm xã hội tỉnh đứng đầu danh sách các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn với tổng điểm 90,05 điểm; Sở Tài chính xếp thứ nhất trong nhóm các sở, ban, ngành với 92,93 điểm. Đối với khối UBND các huyện, thành phố, UBND huyện Yên Lạc năm thứ 5 liên tiếp dẫn đầu với 86,12 điểm.