Thông tin kế hoạch mở rộng

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động bình thường trở lại kể từ ngày 16/4/2020

Kết thúc đợt giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thông báo sẽ chính thức tiếp nhận các giao dịch trực tiếp tại Trung tâm bắt đầu từ ngày 16/4/2020

Từ ngày 16/4/2020Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh trở lại tiếp nhận các giao dịch trực tiếp tại Trung tâm. Thời gian làm việc theo quy định về giờ làm việc mùa hè. Cụ thể:

Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30.

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

Lưu ý: Thời gian tiếp nhận hồ sơ sẽ kết thúc sớm hơn 30 phút.

Tuy nhiên, theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển khoản phí – lệ phí để hạn chế tối đa việc thực hiện các giao dịch trực tiếp trừ khi thực sự cần thiết để đảm bảo các yêu cầu chống dịch.

Người dân, doanh nghiệp đến giao dịch trực tiếp phải thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và khử khuẩn trước khi vào làm việc. Tất cả các trường hợp không thực hiện các yêu cầu trên sẽ bị từ chối phục vụ.

Trường hợp Quầy giao dịch có lượng người chờ đông ở cùng một thời điểm, yêu cầu người dân, doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu khoảng cách tối thiểu 2m trước khi được phục vụ. Đề nghị người dân, doanh nghiệp nghiêm túc tuân thủ vì sự an toàn chung.

Hiện nay, có 366 thủ tục hành chính được UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thực hiện theo Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Người dân và doanh nghiệp có thể tìm hiểu và nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.vinhphuc.gov.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0862160160 để được hướng dẫn và giải đáp.

Trân trọng

Tác giả: Tiến Việt